Op deze pagina lees je alle online magazines en jaarbeelden die FCB uitbrengt voor Jeugdzorg werkt! Kinderopvang werkt en Sociaal Werk werkt!

Alle edities

Jeugdzorg werkt! Jaarbeeld 2022

Met ruimte en plezier werken in jeugdzorg. Jeugdzorg werkt! zet de medewerkers op nummer één! Want zij vormen de kern van jeugdzorg. Werken in jeugdzorg is belangrijk en iets om trots op te zijn. Maar het is bekend dat het werk ook onder druk staat. Daarom willen we bereiken dat medewerkers op een verantwoorde, professionele, gezonde manier én met plezier hun vak kunnen uitoefenen. Alleen dan kunnen we de maatschappelijke opdracht uitvoeren om goede zorg voor jeugd en gezin te leveren. Een overzicht van onze activiteiten die vaak samen met jullie tot stand zijn gekomen: van, voor en door de sector. Voor een betere arbeidsmarkt.

Lees het jaarbeeld

Kinderopvang werkt! Jaarbeeld 2022

Blijven werken aan een aantrekkelijke sector. Kinderopvang werkt! besteedt ook dit jaar veel aandacht aan de oplopende personeelstekorten. Want nieuwe medewerkers in kinderopvang zijn hard nodig. We laten de waarde van het vak zien met persoonlijke ervaringsverhalen van pedagogisch medewerkers. En zoeken oplossingen voor de tekorten met een hackathon. Door het verhogen van de deeltijdfactor, combinatiebanen en een e-book over werkplezier maken we kinderopvang nóg aantrekkelijker om in te komen werken. Om te zorgen voor meer instroom zijn de kwalificatie-eisen verruimd en met een animatie laten we zien hoe de Diplomacheck precies werkt.

Lees het jaarbeeld

Sociaal Werk werkt! Jaarbeeld 2022

De impact van sociaal werk mag gezien worden. Want het inzetten van sociaal werk draagt bij aan een betere kwaliteit van leven en voorkomt vaak dat mensen in de zorg terechtkomen. Van groot belang dus om te zorgen dat sociaal werkers behouden blijven voor de branche en dat zij gezond, gemotiveerd en met plezier hun werk kunnen blijven doen. Sociaal Werk werkt! maakt zich daarom hard voor een krachtige aanpak voor duurzame inzetbaarheid van professionals in sociaal werk en voor een aantrekkelijke sector.

Lees het jaarbeeld

Programmabeeld – Jeugdhulp. Alles in het werk

Samen bouwen aan een aantrekkelijke sector. Waar professionals en jeugdwerkers met plezier werken en blijven werken. Helaas zorgen hoge werkdruk, agressie en een tekort aan personeel dat veel gepassioneerde professionals uitvallen of de sector verlaten. Dat gaat Jeugdhulp. Alles in het werk aanpakken. Hoe? Door goede voorbeelden op te halen, kennis en tips te delen.

Lees het magazine

Jeugdzorg werkt! Jaarbeeld 2021

Samen werken aan een gezonde arbeidsmarkt waarin professionals veilig en met plezier hun werk kunnen blijven doen. Dat is extra nodig in een tijd waarin het werken in jeugdzorg zwaar is en het belangrijk is om zoveel mogelijk mensen te behouden voor het mooie werk. Jeugdzorg werkt! blikt terug op een mooi jaar. Een jaar waarin we een alles in het werk hebben gezet voor het inwerken en behouden van jeugdhulpprofessionals. Een jaar met ingrediënten, inspiratie en handvatten om een aantrekkelijke organisatie te worden. Maar ook een stevige aanpak tegen agressie, het creëren van een nieuwe medewerkersreis. En veel aandacht voor zij-instroom met het programma AlleKansenBenut.

Lees het jaarbeeld

Kinderopvang werkt! Jaarbeeld 2021

Opnieuw een bijzonder jaar. Met dilemma’s, onzekerheid en een aanhoudend personeelstekort. Interesseren voor werken, leren of ontwikkelen in kinderopvang. Daar zet Kinderopvang werkt! vol op in. Met campagnes voor schoolverlaters, herintreders, zij-instromers en bso. En met nieuwe tools en instrumenten die helpen om mensen te vinden en te binden. Zoals een e-books over combinatiebanen, medewerkersreis en masterclasses werkplezier. Ook zetten we drie scenario’s met bijbehorende oplossingen op een rij. Om meer instroom te bevorderen werden bijna 200 diploma’s toegevoegd aan de diplomalijst.

Lees het jaarbeeld

Sociaal Werk werkt! Jaarbeeld 2021

Een rijk jaar! Met resultaat, impact en waarde van sociaal werk. Waarin we lieten zien dat sociaal werk rendeert. Dat elke in sociaal werk geïnvesteerde euro € 1,60 oplevert. Een jaar met zichtbaarheid en een nieuwe campagne die sociaal werkers letterlijk en figuurlijk in een lijstje zet. Om hen te bedanken en aandacht te vragen voor het belangrijke werk dat zij doen. Een jaar waarin we blijven werken aan een sterke arbeidsmarkt en een aantrekkelijke sector. Met investering in de ontwikkeling van vakmanschap en eigen regie. Dat doet Sociaal Werk werkt! met informatie, tools, activiteiten, onderzoeken en de uitvoering van de cao.

Lees het jaarbeeld

Jeugdzorg werkt! Jaarbeeld 2020

Het coronavirus heeft impact op iedereen. Ook op jeugdzorg. Ook in moeilijke tijden is het belangrijk dat werkgevers en werknemers samen werken aan een gezonde arbeidsmarkt waarin professionals veilig en met plezier hun werk kunnen blijven doen. Om dat te realiseren ontwikkelt Jeugdzorg werkt! producten, tools en trainingen. Meer werkplezier en minder werkdruk stond ook in 2020 weer hoog op de agenda. Het zorgt voor minder verzuim, minder uitstroom en meer tevreden medewerkers. We organiseerden verschillende trainingen rond dit thema.

Lees het jaarbeeld

Kinderopvang werkt! Jaarbeeld 2020

Het is een bijzonder jaar geweest. Twee keer een lockdown, het regelen van de noodopvang. Onzekerheid, verzuim en een aanhoudend personeelstekort. Het heeft veel doorzettingsvermogen, creativiteit en flexibiliteit van iedereen gevraagd. Samen hebben we veel voor elkaar gekregen. Daar mogen we trots op zijn. De sector kreeg waardering en positieve aandacht. Ook in moeilijke tijden is het belangrijk dat werkgevers en werknemers samenwerken aan een gezonde arbeidsmarkt.

Lees het jaarbeeld

Sociaal Werk werkt! Jaarbeeld 2020

Het coronavirus treft iedereen. Ook sociaal werk. Meer dan ooit werd zichtbaar hoe belangrijk sociaal werkers zijn. Cruciaal. Ook in moeilijke tijden is het belangrijk dat werkgevers en werknemers samen werken aan een sterke arbeidsmarkt waarin professionals gezond en met plezier hun werk kunnen blijven doen. Om dat te realiseren ontwikkelt Sociaal Werk werkt! producten, tools en trainingen zoals een e-book over Positieve Gezondheid en online trainingen over ethiek en profileren vanuit je hart.

Lees het jaarbeeld

Jeugdzorg werkt! Jaaroverzicht 2019

Samen werken aan ontwikkeling. Voor een arbeidsmarkt in balans. Een aantrekkelijke sector met sterke mensen en sterke organisaties en goede arbeidsvoorwaarden. Daar zetten werkgevers en werknemers zich samen voor in. Hoe zorg je dat mensen in jeugdzorg willen komen en blijven werken? En gezond en veilig hun werk kunnen doen? Lees alles over onze activiteiten, producten, diensten, tools, trainingen en onderzoeken in dit jaaroverzicht.

Lees het jaarbeeld

Kinderopvang werkt! Jaaroverzicht 2019

Samen werken aan ontwikkeling. Voor een arbeidsmarkt in balans. De aanpak van de personeelstekorten staat hoog op de agenda. In 2019 legden we de basis voor de imago- en wervingscampagne ‘Kinderopvang dankzij jou’. Maar we deden meer. We ontwikkelden tools zoals de diplomacheck, het e-book combinatiebanen en beantwoordden vele cao- en opleidingsvragen. En deden verschillende onderzoeken. Allereerst om aan te tonen dat er een tekort is én ten tweede dat het een landelijk probleem is. Nieuwsgierig naar alle activiteiten?

Lees het jaarbeeld

Sociaal Werk werkt! Jaaroverzicht 2019

Samen werken aan ontwikkeling, voor een arbeidsmarkt in balans. Een aantrekkelijke sector met sterke organisaties waar medewerkers willen werken en zich verder ontwikkelen. Daar zetten werkgevers en werknemers in sociaal werk zich samen voor in. Dat doen we met de Verkiezing Sociaal Werker van het Jaar en met onlinetools zoals Leren in Sociaal Werk en het e-book Traineeship. Met een stappenplan voor werkdruk en trainingen over ethiek. Met arbeidsmarkt- en cao-informatie. En we doen meer. Nieuwsgierig naar alle activiteiten uit 2019?

Lees het jaarbeeld

Werkplezier werkt!

Werkplezier. Mag je het daar over hebben als je werkt voor jongeren en ouders met complexe problemen?Ja, dat moet zelfs. Want werkplezier heeft invloed op tal van aspecten van het werk: samenwerking, weerbaarheid en veerkracht. En wat werkt voor professionals werkt ook voor organisaties. Werkplezier betekent minder verzuim, minder uitstroom en meer tevreden medewerkers.

Lees het magazine

Samenwerken vanuit een nieuw perspectief

De arbeidsmarkt beweegt en als sociale partners bewegen wij mee. Een dynamische arbeidsmarkt vraagt om een langetermijnvisie. Een brede blik en een ander perspectief. Het vraagt om anders denken én anders doen. Dat kan als je over de grenzen van je eigen organisatie heenkijkt voor nieuwe vormen van samenwerken.

Lees het magazine