Jaarbeeld 2020

Zichtbaar. Cruciaal. Sociaal werk.

Het coronavirus treft iedereen. Ook sociaal werk. Meer dan ooit werd zichtbaar hoe belangrijk sociaal werkers zijn. Cruciaal. Ook in moeilijke tijden is het belangrijk dat werkgevers en werknemers samen werken aan een sterke arbeidsmarkt waarin professionals gezond en met plezier hun werk kunnen blijven doen. Om dat te realiseren ontwikkelt Sociaal Werk werkt! producten, tools en trainingen zoals een e-book over Positieve Gezondheid en online trainingen over ethiek en profileren vanuit je hart. We ondersteunen organisaties en medewerkers met informatie en onderzoek naar de gevolgen van corona voor de arbeidsmarkt en sociaal werk voor ouderen. We werken aan zichtbaarheid met de Verkiezing Sociaal Werker van het Jaar. Die in 2020 maar liefst drie winnaars kende: een goede weerspiegeling van de diversiteit van het vak. Daarnaast geven wij arbeidsmarkt- en cao-informatie. Nieuwsgierig naar alle activiteiten in 2020?

Oog(st) voor sociaal werk 

Sociaal Werker van het Jaar

Sociaal werk is een uniek vak dat een cruciale bijdrage levert aan de samenleving. Dat moet zichtbaar zijn én blijven. En wie kunnen dat beter doen dan sociaal werkers zelf? Met de jaarlijkse verkiezing laten we de waarde van sociaal werk en sociaal werkers zien. In 2020 een bijzondere editie vanwege corona. De jury koos drie winnaars; Simone Duin, Marcel van Eck en Marloes Olde Hampsink. Meer weten over de verkiezing?

Lees verder

Campagne sociaal werk

Wij zijn in 2020 gestart met de voorbereidingen van een publiekscampagne die de toegevoegde waarde van sociaal werk en sociaal werkers laat zien. De campagne richt zich op het betekenisvolle en cruciale werk en tegelijkertijd op de diversiteit en de mogelijkheden van het vak. Met aandacht voor de rol van sociaal werk bij preventie en daarmee het voorkomen van duurdere zorg. De campagne loopt door tot en met eerste kwartaal van 2022.

Werken in coronatijd

Het coronavirus heeft impact op iedereen. Ook op sociaal werkers. In tijden van corona elkaar blijven ondersteunen, als werknemers en werkgevers, is een hele kunst. Het is belangrijk dat medewerkers goed en met plezier hun werk kunnen (blijven) doen. Ook wanneer zo’n pandemie het land in zijn greep houdt. We ondersteunen organisaties en medewerkers met informatie, onderzoek naar de gevolgen voor de arbeidsmarkt en met een medewerkerstevredenheidsonderzoek gericht op corona. Op de coronapagina van Sociaal Werk werkt! vind je actuele informatie, praktijkvoorbeelden, tips en tools en inspiratie om fysiek en mentaal fit te blijven.

Regie op je ontwikkeling

Sociaal werk is een vak dat voortdurend mee ontwikkelt met de maatschappij. Sociaal Werk werkt! ondersteunt sociaal werkers in het vervullen van hun maatschappelijke opdracht en daarom investeren we in de ontwikkeling van vakmanschap en eigen regie. Zo werd de onlinetool Leren in Sociaal Werk uitgebreid met nieuwe praktijksituaties over digitaliseren, samen innoveren en omgaan met ziekteverzuim en werkdruk. En hier kan je nu ook als team mee aan de slag te gaan.

Veel animo was er voor het online ethiekprogramma, waarmee sociaal werkers zich kunnen verdiepen in het omgaan met ethische vraagstukken. En ook voor de training ‘Profileren vanuit je hart’, gericht op essentiële vaardigheden om (jezelf) te profileren en belangrijke zaken te agenderen. Omdat in sociaal werk, gehandicaptenzorg en verpleeghuizen en thuiszorg de kwaliteit van leven centraal staat werken we met die andere branches aan vergelijking van de beroepscompetenties en gezamenlijk aan tools voor ontwikkeling van professionals. In een pilot ontwikkelen we de EVC-procedure voor sociaal werker. Daarnaast zijn wij het informatieloket voor de subsidieregeling EVC jeugd- en gezinsprofessional.

Werken aan goed werk

Medewerkers zijn het kapitaal van sociaalwerkorganisaties. Investeren in goede arbeidsverhoudingen is investeren in een gezonde organisatie. Goed werkgeverschap betekent ook maatwerk bij belasting en belastbaarheid. In het project Werkplezier en vitaliteit’ werken we samen met het veld aan de meest genoemde issues uit de dagelijkse praktijk van sociaal werkers en hun organisaties aan praktische oplossing. Op de werkvloer kan het concept Positieve Gezondheid bijdragen aan werkplezier en duurzame inzetbaarheid van medewerkers. We ontwikkelden een e-book Aandacht voor Positieve Gezondheid in sociaal werk en organiseerden een webinar over het onderwerp. Nieuwsgierig?

Download het e-book

Kiezen voor sociaal werk 

Een duidelijk beeld van wat sociaal werk is, zodat studiekiezers een weloverwogen keuze maken. En een goede aansluiting van opleiding naar starten in de branche. Dat willen we met het thema Kiezen voor sociaal werk bereiken. Geen studiekeuzebeurs dit jaar vanwege corona, maar een webinar tijdens de digitale voorlichtingsweek van StudiekeuzeLAB. In een leuke vlog gaf een jonge sociaal werker scholieren en studiekiezers een kijkje in de keuken van sociaal werk. Ook organiseerden we samen met de roc’s en MBO Raad een mbo-conferentie met vervolgworkshops en versterkten we het contact met de hbo-opleiders. En participeren we in YouChooz en IkZorg.

Cao

Op www.caosociaalwerk.nl staat alle cao-informatie bij elkaar, het functieboek, de salarissen en alles over Individueel Keuzebudget (IKB) en Loopbaanbudget (LBB), generatieregeling, veelgestelde vragen en nog veel meer. De cao-app geeft je ook al die informatie makkelijk binnen handbereik.

Lees verder

Onderzoek en AZW

Arbeidsmarktinformatie over de branche en op maat. We participeren, met de branches in zorg, jeugdzorg en kinderopvang, actief in het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW). Daardoor beschikken wij altijd over actuele branchegegevens, ontwikkelingen en trends. Een goede basis voor beleid. We presenteren en delen de highlights via factsheets over verzuim, werkdruk, agressie, vitaliteit en kengetallen van sociaal werk.

Sociaal Werk werkt! doet onderzoek om de toegevoegde waarde van sociaal werk en de rol bij preventie en daarmee het voorkomen van duurdere zorg, zichtbaar te maken. Om zo de personeelstekorten in de zorg (deels) op te vangen. In 2020 voerden we een meta-analyse van businesscases van sociaal werk uit waaruit blijkt dat sociaal werk op maatschappelijk, economisch en financieel vlak veel oplevert. Ook doen we peilingen over de groei van sociale problematiek en druk op de sector. Met steeds minder financiering zorgt dat voor personele uitdagingen. We agenderen het belang om samen te werken aan oplossingen.

Vragen, tools en info 

Website veelgestelde vragen

115vragen en antwoorden over cao en opleiding

  • 98vragen over cao
  • 17vragen over opleiding en functies

Individueel Keuzebudget (IKB)

8.358Stijging 35%berekeningen

Helpdesk

93 vragen over opleiding

 

255 vragen over cao

 

79 vragen over werkingssfeer

Communicatie

Het bereik van Sociaal Werk werkt! groeide op alle kanalen. Het bezoek op de website steeg met 41 procent. Ook het gebruik van de app zat flink in de lift en steeg met 50 procent. Het aantal volgers op de socials groeide explosief met als topper LinkedIn: het aantal volgers van steeg van 780 naar bijna 9140. Een stijging van ruim 1100 procent. Ook Facebook groeide met 30 procent en hoewel de landelijke trend een dalende is, liet Twitter een groei van 14 procent zien.

www.sociaalwerk-werkt.nl

339.986 Stijging 41% Bezoekers

221.132 Unieke bezoekers

740.906 Paginaweergaven

Volgers sociale media

  • 9.140 Stijging 1171%
  • 971 Stijging 30%
  • 717 Stijging 14%

8.708 downloads

Aantal gebruikers: 7.641 Stijging 50%

Aantal sessies: 480.297

Sociaal Werk werkt! is de naam van de samenwerking van werkgeversorganisatie Sociaal Werk Nederland en werknemersorganisaties FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn. In het Platform Arbeidsmarkt Sociaal Werk en de cao-tafel Sociaal Werk zetten zij zich samen in voor een aantrekkelijke sector en een gezonde arbeidsmarkt met goede arbeidsvoorwaarden. Zij zijn ervan overtuigd dat sociaal werkers bij uitstek in staat zijn de maatschappelijke opdracht te vervullen voor alle inwoners, wijken en buurten. Alle werkgevers in sociaal werk dragen daarvoor een bijdrage af aan het arbeidsmarktfonds FCB.

Download PDF versie