Jaarbeeld 2022

Blijven werken aan een aantrekkelijke sector

We kijken terug op een mooi jaar met succesvolle activiteiten. Ook in 2022 besteedt Kinderopvang werkt! veel aandacht aan de oplopende personeelstekorten. Want nieuwe medewerkers in kinderopvang zijn hard nodig. We laten de waarde van het vak zien met persoonlijke ervaringsverhalen van pedagogisch medewerkers. En zoeken oplossingen voor de tekorten met een hackathon. Door het verhogen van de deeltijdfactor, combinatiebanen en een e-book over werkplezier maken we kinderopvang nóg aantrekkelijker om in te komen werken. Om te zorgen voor meer instroom zijn de kwalificatie-eisen verruimd en met een animatie laten we zien hoe de Diplomacheck precies werkt. Ook meer dan 50 kinderopvangmedewerkers behaalden een EVC-certificaat. Dit en meer lees je in het jaarbeeld van Kinderopvang werkt! Dit is het arbeidsmarktfonds van Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg en Welzijn.

Werken in kinderopvang

Kinderopvang werkt! heeft afgelopen jaar veel aandacht besteed aan het enthousiast maken van geïnteresseerden voor werken in kinderopvang. Dit deden we via de ingang ‘werkzoekenden’ op de website met: informatie over (verkorte) opleidingen en diploma’s, inspiratieverhalen, vlogs en video’s, het promoten van een bijbaan naast de opleiding, informatie over de keuze voor een studie of opleiding, YouChooz en de vacaturezoeker.

Met een proeftuin voor het verhogen van de deeltijdfactor en praktische informatie over aanbieden van combinatiebanen maakten we de sector nóg aantrekkelijker om in te komen werken.

Campagne Kinderopvang dankzij jou

Met de campagne Kinderopvang dankzij jou wisten we afgelopen jaar meer mensen te interesseren voor een baan of opleiding in kinderopvang. We bereikten in dit jaar ruim 5 miljoen mensen met 38 online campagne-uitingen. Meer dan 100 duizend mensen bezochten de website en 50 duizend mensen raadpleegden de vacaturezoeker. Dit was nooit gelukt zonder alle medewerkers die met de 1voor1-actie hun persoonlijke verhaal deelden over werken in kinderopvang. Tijdens de Dag van de Pedagogisch Medewerker en rond de kerst werd traditioneel waardering geuit naar alle medewerkers.

Studiekiezers en studenten staan centraal in de nieuwe online jongerencampagne. Met korte video’s, verhalen, hapklare informatie en tools wil Kinderopvang werkt! derde- en vierdejaarsstudenten met een sociale hbo-opleiding enthousiast maken voor de leukste bijbaan die er is. Ook richt de campagne zich met eigentijdse middelen op studiekiezers. Zo wil Kinderopvang werkt! bijdragen aan voldoende instroom in de toekomst.

Met plezier (blijven) werken in kinderopvang

Waardering en erkenning, eigen regie en ontwikkelingsmogelijkheden, fijne collega’s en ondersteuning van leidinggevenden. Dat zijn de belangrijkste energiebronnen voor meer werkplezier, blijkt uit onderzoek van Kinderopvang werkt! We ontwikkelden hiervoor het e-book Werkplezier werkt! vol met tips en tools om zelf aan de slag te gaan met werkplezier binnen de organisatie. Kinderopvang werkt! bood ook begeleiding aan bij de invoering van de medewerkersreis binnen de organisatie. En met de hackathon zijn we op zoek gegaan naar baanbrekende ideeën en innovatieve oplossingen voor het personeelstekort. Het verhogen van de deeltijdfactor is één van de oplossingen om het personeelstekort te verminderen.

Veiligheid in kinderopvang

De Arbocatalogus Kinderopvang is vernieuwd om werkgevers te ondersteunen bij het stimuleren van gezond en veilig werken in hun organisatie. Met onder andere informatie en tips over het omgaan met werkdruk en ongewenst gedrag. Voor medewerkers ontwikkelden we tips en tools voor bewegen, gezond leven en op tijd ontspannen.

De Risicomonitor is geactualiseerd en weer officieel erkend als branchespecifiek RI&E-instrument. Deze is uitgebreid met diverse tools op gebied van werkdruk en werkplezier, fysieke belasting en bedrijfshulpverlening. Om zo te werken aan een veilige en gezonde werkomgeving.

Cao Kinderopvang

De Cao Kinderopvang 2021-2022 is in januari algemeen verbindend verklaard. Algemeenverbindendverklaring betekent dat de cao voor alle werkgevers en medewerkers in kinderopvang geldt. De cao had een looptijd van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2022. Cao-partijen hebben ondertussen een onderhandelaarsakkoord bereikt voor een nieuwe Cao Kinderopvang. De leden van alle cao-partijen hebben met het akkoord ingestemd.

Cao Kinderopvang 2023-2024

Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in

Kwalificatie-eisen medewerkers

De kwalificatie-eisen zijn een aantal keer verruimd met kwalificerende diploma’s die zijn toegevoegd. De Diplomacheck is hierop aangepast en om dit goed uit te leggen maakten we een speciale animatie: ‘Zo ontdek je of jouw diploma kwalificeert’.

De EVC-procedure helpt startbekwame pedagogisch medewerkers in kinderopvang hun competenties aan te tonen op basis van werkervaring. Sinds februari 2022 behaalden al 54 kinderopvangmedewerkers het certificaat Branchestandaard startbekwame pedagogisch medewerker. Nog eens 200 medewerkers werken ernaartoe.

Met onze deelname aan het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) zorgen we voor relevante arbeidsmarktinformatie, zoals de vacaturegraad binnen de sector of het jaarlijks gemiddelde verzuimpercentage. Wij onderzoeken de laatste branchegegevens, ontwikkelingen en trends, doen regelmatig onderzoek binnen diverse thema’s en zetten enquêtes uit bij ons panel. Wij spelen met onze activiteiten in op de uitkomsten uit onderzoek. De uitkomsten van onderzoek delen wij, zodat kinderopvangorganisaties hiermee rekening kunnen houden bij de ontwikkeling van hun beleid.

Uit de laatste peiling van oktober 2022 blijkt dat het personeelstekort nog steeds onverminderd hoog is. Oplossingen zoekt men onder andere in meer uren werken en het aannemen van meer student-medewerkers. Ook stijgt het aantal zij-instromers.

Vooruitzicht aanbod Kinderopvang werkt! 2023

Opleidingsvragen, vragen over de cao en gelijkstellingsverzoeken

Het cao-secretariaat van Kinderopvang werkt! beantwoordt vragen over opleidingen, Cao Kinderopvang en diploma’s. De meeste vragen die binnenkwamen per mail gingen over instroomeisen, loopbaanontwikkeling, professionalisering, vakantie, verlof, arbeid en zorg. Het secretariaat geeft daarnaast adviezen over gelijkstellingsverzoeken en ondersteunt de gelijkstellingscommissie bij de beoordeling van binnenkomende verzoeken.

Gelijkstellingsverzoek

Wanneer je enthousiast bent over een baan in kinderopvang, je wel werkervaring hebt en je niet exact voldoet aan de kwalificatie-eisen van de aangeboden functie, dan kan de werkgever een gelijkstellingsverzoek indienen.

210 gegeven adviezen over gelijkstellingsverzoeken

  • 154 gelijkstellingsverzoeken voor pedagogisch medewerker
  • 54 gelijkstellingsverzoeken voor beleidsmedewerker/coach

Opleidingsvragen per mail

3.588 beantwoord

 

Cao-vragen per mail

845 beantwoord

 

Opleidingsvragen en cao-vragen per telefoon

  • 5.689beantwoord per telefoon 

 

EVC-certificaten

  • 54EVC-branchecertificaten uitgereikt

Communicatie en impact

Werkgevers, werknemers én werkzoekenden weten de weg naar de website, social mediakanalen, nieuwsbrief en cao-app van Kinderopvang werkt! steeds beter te vinden. Door het aanbieden van een breed scala aan tools, tips, praktijkvoorbeelden, artikelen en content op maat wil Kinderopvang werkt! het werkveld informeren én inspireren om met belangrijke thema’s aan de slag te gaan.

kinderopvang-werkt.nl

1.140.904 Website bezoekers Stijging 31%

2.933.429 Pagina bezoeken

Volgers social media

  • 11.402 Stijging 42%
  • 3.490 Stijging 40%
  • 1.451 Stijging 24%

6.145 downloads

Unieke gebruikers: 124.601Stijging 25%

Sessies: 155.666

Bij Kinderopvang werkt! zetten kinderopvangorganisaties (werkgevers) en professionals (werknemers) zich in voor een aantrekkelijke sector en een gezonde arbeidsmarkt met goede arbeidsvoorwaarden. Kinderopvang werkt! is de samenwerking van werkgeversorganisaties Brancheorganisatie Kinderopvang en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang met de werknemersorganisaties FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg en Welzijn. In het Platform Arbeidsmarkt Kinderopvang en de Overleg Arbeidsvoorwaarden Kinderopvang zetten zij zich gezamenlijk in voor een aantrekkelijke sector en een gezonde arbeidsmarkt met goede arbeidsvoorwaarden. Alle werkgevers in de sector kinderopvang dragen daarvoor een bijdrage af aan het arbeidsmarktfonds FCB.

Download pdf-versie

↑ Terug naar boven