Jaarbeeld 2020

Kom en blijf werken in kinderopvang

Het is een bijzonder jaar geweest. Twee keer een lockdown, het regelen van de noodopvang. Onzekerheid, verzuim en een aanhoudend personeelstekort. Het heeft veel doorzettingsvermogen, creativiteit en flexibiliteit van iedereen gevraagd. Samen hebben we veel voor elkaar gekregen. Daar mogen we trots op zijn. De sector kreeg waardering en positieve aandacht.
Ook in moeilijke tijden is het belangrijk dat werkgevers en werknemers samenwerken aan een gezonde arbeidsmarkt. Om de effecten van corona op de arbeidsmarkt te meten, deed Kinderopvang werkt!  ieder kwartaal een arbeidsmarktpeiling. De uitkomsten gebruikten we voor het ontwikkelen van scenario’s en bijsturing van de campagne. Want nog net voor de eerste coronagolf startten we de imago- en wervingscampagne ‘Kinderopvang dankzij jou’. Met groot succes. De campagne kreeg landelijke aandacht en brak online mooie records. Bij een aantrekkelijke branche hoort een aantrekkelijk geschreven cao. Daarom werd de cao herschreven in begrijpelijke taal. Daarnaast beantwoordden wij vele cao- en opleidingsvragen. Nieuwsgierig naar alle activiteiten?

Campagne Kinderopvang dankzij jou

In januari 2020 startte Kinderopvang werkt! de landelijke campagne ‘Kinderopvang dankzij jou’. Om nieuwe medewerkers te werven en de huidige pedagogisch medewerkers te behouden. Naast werving en versterken van de beroepstrots wil de campagne het waardevolle werk in kinderopvang zichtbaar maken. ‘Kinderopvang heeft een heel belangrijke plek in onze maatschappij. Voor kinderen én ouders’. Dit zegt voormalig staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken & Werkgelegenheid) bij aftrap van de campagne in een videoboodschap. De campagne in combinatie met actuele onderzoeken over personeelstekorten in kinderopvang haalt meerdere malen de landelijke media. Van Trouw en Radio 1 tot Vrij Nederland, de Telegraaf en Hart van Nederland.

Bedanken pedagogisch medewerker

Kinderen en ouders bedanken in de campagne pedagogisch medewerkers voor alles wat ze dankzij hen opvangen. Zoals nieuwe woorden, mooie complimenten, liefde voor tekenen, maar ook hoe ze problemen kunnen oplossen. Vanuit dit concept zijn herkenbare campagnemiddelen ontwikkeld zoals posters, banners en (corona)bedankkaarten en video’s waarvan één gericht is op de bso. Alle communicatie-uitingen zijn voor alle kinderopvangorganisaties beschikbaar via het promotieportaal. Met deze handige tool is het eenvoudig om de campagnemiddelen te personaliseren en voorzien van eigen organisatielogo. Een groot aantal kinderopvangorganisaties bedankten hun eigen pedagogisch medewerkers met een gepersonaliseerde boodschap tijdens de Dag van de Pedagogisch Medewerker. In december werden alle pedagogisch medewerkers via de kerstvideo met Jochem van Gelder nog eens extra in het zonnetje gezet.

Online records

Ook online breekt de campagne mooie records. Net voor het einde van het jaar overschrijdt de nieuwe website www.kinderopvangdankzijjou.nl de magische grens van 500.000 unieke bezoekers. De test die laat zien of kinderopvang bij je past, is op dat moment bijna 18.000 keer gedaan. De vacaturezoeker waarmee je zoekt naar kinderopvanglocaties bij jou in de buurt is meer dan 27.000 keer geraadpleegd. Ook blijkt uit de bezoekcijfers veel animo voor opleidingen. Van studiekiezers en studenten tot zij-instromers en herintreders: alle geïnteresseerden vinden hun weg op de website. Met de online campagne worden meer dan 5 miljoen mensen bereikt. Met deze overweldigende cijfers kunnen we met recht zeggen: er is veel interesse voor werken in kinderopvang. Nieuwsgierig naar alle acties en resultaten?

Inspiratie uit het veld

Inwerken, opleiden en oplossingen personeelstekort

De aanpak van de tekorten staat ook in 2020 hoog op de agenda. We delen verhalen over inwerken, opleiden en omgaan met de noodopvang en het personeelstekort. Ter inspiratie en om van te leren. Zo vertelt kinderopvangorganisatie Kiwi hoe zij nieuwe medewerkers een warm welkom geeft. Een planner van Korein vertelt over een dubbele uitdaging: de vakantieperiode in tijden van corona. En Partou vertelt waarom je juist in lastige tijden moet blijven opleiden. Nieuwsgierig? Lees de verhalen.

Werken in coronatijd

Corona treft iedereen. Ook kinderopvang. Hoe ondersteun je als werkgever de medewerkers die op de groep staan? Hoe zorg je voor een goede spirit op je locaties? En hou je contact in tijden van de lockdown? Hoe zorg je dat angst niet regeert en dat je oog hebt voor stress? En hoe hou je de gezondheid in de gaten? De pagina’s met tips, ideeën en goede voorbeelden helpen werkgevers en werknemers in coronatijden op weg.

Ethiek

Een workshop met ethische dilemma’s, een ruim aanbod van trainingen over ethiek in kinderopvang en een aantrekkelijke vergoedingsregeling. Cao-partijen vinden ethiek belangrijk en hebben daarom budget beschikbaar gesteld. Het aanbod? Een eenmalige kennismaking met ethiek voor leidinggevenden en trainingen voor pedagogisch medewerkers. Voor alle trainingen geldt een vergoedingsregeling, die eind 2020 nóg aantrekkelijker is gemaakt. Tijdens het Management Congres Kinderopvang is een workshop aan leidinggevenden gegeven, waarin verschillende ethische dilemma’s de revue passeerden. De workshop is goed ontvangen. Vanwege corona zijn trainingen omgezet in een online aanbod. In 2021 volgt een webinar voor leidinggevenden. Nieuwsgierig naar het aanbod?

Bekijk de ethiekpagina

Cao Kinderopvang

Cao in begrijpelijke taal

De cao is herschreven in heldere en begrijpelijke taal. Een cao moet duidelijk en op een begrijpelijke manier zijn geschreven. Voor werknemers, maar ook voor werkgevers. Een goed leesbare cao straalt af op het imago van de sector. Bij een aantrekkelijke branche hoort een aantrekkelijk geschreven cao.

Op www.kinderopvang-werkt.nl vind je actuele informatie over de Cao Kinderopvang, het functieboek en de kwalificatie-eisen, de salarisschalen en actuele vergoedingsbedragen en de Commissie van Geschillen. Daarnaast beantwoorden we veel vragen over kwalificatie-eisen en cao. Per 1 augustus valt het peuterspeelzaalwerk onder de Cao Kinderopvang.

Meer cao-nieuws

Het nieuwe competentieprofiel is in 2020 vastgesteld door het platform. Dit wordt gebruikt voor de actualisering van het kwalificatiedossier pedagogisch werk van SBB. Goed nieuws voor scholen die het dossier gebruiken om hun opleiding pedagogisch medewerker en gespecialiseerd pedagogisch medewerker vorm te geven. Ze zijn daar volop mee bezig. Na de zomer van 2021 volgen de eerste lessen. Met veel dank aan de kinderopvangorganisaties in het veld en ondersteuning vanuit het platform.

Kwalificatieregister - MijnSBB

Goedgekeurd

Op advies van de scholingscommissie ‘Werken met 0-jarigen’ zijn zeven scholingen goedgekeurd door cao-partijen. Het gehele overzicht is terug te vinden op de website, bij de kwalificatie-eisen pedagogisch medewerker. Daarnaast hebben zij zestien scholingen omgezet in online scholingen en tijdelijk goedgekeurd.

Cao-partijen hebben op advies van de scholingscommissie PBMC drie scholingen het stempel branche-erkend gegeven en drie scholingen afgekeurd. Zeven scholingen zijn goedgekeurd als online variant.

Lees verder

Diplomalijst is uitgebreid

Goed nieuws. De diplomalijst is uitgebreid met diploma’s die voor dagopvang kwalificeren met aanvullend bewijs. Om meer instroom te realiseren besluiten cao-partijen dat meer diploma’s met aanvullend bewijs moeten kwalificeren. Ook is het percentage voor de bso voor een niet-afgeronde hbo-bachelor om die reden verlaagd van 75 procent naar 50 procent. Daarnaast hebben cao-partijen besloten tot ontwikkeling van branche-erkende opleidingen en een EVC-beroepsstandaard. Al deze activiteiten staan op stapel in 2021.

Kwalificeert dit diploma? Doe de check!

Check meteen

Aantrekkelijke sector: kom werken in kinderopvang

Wij geven ook informatie aan scholieren, studiekiezers, ouders en zij-instromers over werken in kinderopvang. We delen via Kinderopvang werkt! informatie over functies, diploma’s en salarisschalen. Inspiratieverhalen, vlogs en video’s. Geen studiekeuzebeurs dit jaar vanwege corona, maar een webinar tijdens de digitale voorlichtingsweek van StudiekeuzeLAB. In een leuke vlog gaf een pedagogisch medewerker scholieren en studiekiezers een kijkje in de keuken van kinderopvang. Per chat konden scholieren live vragen stellen.

Onderzoek en AZW

Elk kwartaal houdt Kinderopvang werkt! een arbeidsmarktpeiling onder kinderopvangorganisaties. Meer dan de helft van de kinderopvangorganisaties heeft in november nog steeds een tekort aan inzetbaar personeel. Ook kampt de helft van de organisaties nog steeds met moeilijk vervulbare vacatures.

Op zoek naar actuele gegevens over kinderopvang en ontwikkelingen en trends van de arbeidsmarkt? Wij participeren actief in het zorg- en welzijnsbrede onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW). Hierdoor beschikken wij altijd over actuele branchegegevens, ontwikkelingen en trends. Een goede basis voor beleid. Wij presenteren en delen de highlights via factsheets over verzuim, werkdruk, kengetallen van de sector, instroom en uitstroom van medewerkers.

Opleidingsvragen, cao-vragen en gelijkstellingsverzoeken

Het cao-secretariaat beantwoordt vragen over opleidingen, cao en diploma’s, verzorgt adviezen over gelijkstellingsverzoeken en ondersteunt de gelijkstellingscommissie bij gelijkstellingsverzoeken. Ook hier heeft corona haar invloed gehad: het aantal cao-vragen is behoorlijk toegenomen: van 476 in 2019 naar 774 in 2020. De top drie ging over salaris, inzetbaarheid en vakantieverlof, arbeid en zorg. Opleidingsvragen werden nog steeds veel gesteld. Minder tijdens de eerste lockdown, maar ervoor en erna weer veel.

Gelijkstellingsverzoek

Als een gelijkstellingsverzoek nog nader onderzoek vraagt, is een assessment een instrument dat ingezet wordt. Dit bestaat uit een digitaal en een praktijkdeel. Om in coronatijd het digitale gedeelte te laten doorgaan is proctoring hiervoor ontwikkeld: de medewerker of sollicitant kan vanuit huis het assessment doen, waarbij meegekeken wordt of alles goed verloopt.

570 advies over gelijkstellingsverzoeken

 • 194 gelijkstellingsverzoeken voor
  pedagogisch medewerker
 • 63 gelijkstellingsverzoeken voor
  pedagogisch medewerker coach

Opleidingsvragen

2440 opleidingsvragen beantwoord

 

Cao-vragen

774 cao-vragen beantwoord

 

Website

107 veelgestelde vragen en antwoorden

Communicatie

Het bereik groeit op alle kanalen. Het websitebezoek steeg met 52 procent. Bijna 75.000 mensen bezoeken de Diplomacheck een stijging van 60 procent. Ook meer volgers op de socials. Hoewel de landelijke trend dalende is, steeg het aantal volgers op Twitter meer dan 700 procent. Het aantal vrienden op Facebook verdubbelde bijna. En ook op LinkedIn steeg het aantal volger fors: op 31 december waren dat er 5443.

www.kinderopvang-werkt.nl

622.561 Stijging52% bezoekers

1.221.129 paginaweergaven

www.kinderopvang­dankzijjou.nl

509.227 bezoekers

28.094 bezoekers doen de test

Meest gezochte diploma's

 1. Onderwijsassistent 3.586
 2. Verzorgende IG 1.851
 3. Social Work (hbo-bachelor) 1.671

Diplomacheck

74.947 Stijging 60% gebruik diplomacheck

Aantal volgers op de socials

 • 5.443 Stijging 355%
 • 1.686 Stijging 87%
 • 1.543 Stijging 743%
 • 688 nieuw

Nieuwsbrief

2.587 abonnees

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Best bezochte pagina's

 1. Actuele cao
 2. Diplomacheck
 3. Vervallen diploma's terug op de lijst

30.515 downloads

Aantal gebruikers: 24.468 Stijging 40%

Aantal sessies: 2.324.989

Kinderopvang werkt! is de samenwerking van werkgeversorganisaties Brancheorganisatie Kinderopvang en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang met de werknemersorganisaties FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn. In het Platform Arbeidsmarkt Kinderopvang en de cao-tafel Kinderopvang zetten zij zich samen in voor een aantrekkelijke sector en een gezonde arbeidsmarkt met goede arbeidsvoorwaarden. Alle werkgevers in de sector kinderopvang dragen  daarvoor een bijdrage af aan het arbeidsmarktfonds FCB.

Download PDF versie