Jeugdhulp. Alles in het werk

Programmabeeld – Jeugdhulp. Alles in het werk

Versterken wat werkt!

Samen bouwen aan een aantrekkelijke sector. Waar professionals en jeugdwerkers met plezier werken en blijven werken. Helaas zorgen hoge werkdruk, agressie en een tekort aan personeel dat veel gepassioneerde professionals uitvallen of de sector verlaten. Dat gaat Jeugdhulp. Alles in het werk aanpakken. Hoe? Door goede voorbeelden op te halen, kennis en tips te delen. We gaan niet het wiel opnieuw uitvinden, maar versterken wat werkt. Dat is de kern van het driejarig programma Jeugdhulp. Alles in het werk. De ministeries JenV en VWS doen ook mee en VWS financiert het programma. Dat doen we samen met professionals en medewerkers in het brede netwerk van jeugdhulp. Dat maakt dit programma uniek. Professionals zijn niet alleen de motor van de sector, maar ook van dit programma. Zo werken we samen aan een sector waar het lekker werken is.

Inwerken en behouden

Op naar een humane organisatie

Goede voorbeelden van inwerken zoeken en een businesscase uitwerken. Dat heeft de projectgroep gedaan. Na een uitgebreide verkenning in het veld is één ding duidelijk geworden. Om medewerkers voor de sector te behouden, is meer nodig dan een goed inwerkbeleid. Medewerkers willen zich gezien en gehoord voelen. Een mooi inwerkprogramma draagt daar zeker aan bij, maar is tegelijkertijd maar één schakel in het geheel. Jeugdhulp zou zich meer moeten richten op de humane organisatie. En daarmee zorgen voor een duurzame relatie tussen werkgever en medewerker en tussen jeugdhulpprofessional en cliënt. Hoe? Lees het rapport.

Mooie voorbeelden uit de praktijk

Blijf voor de jeugd

Één online verzamelplek

Alles in het werk om (boventallige) professionals te behouden voor de jeugd. Want vertrek naar andere sectoren moeten we zoveel mogelijk voorkomen. We willen dat jeugdhulpprofessionals met een onzekere arbeidsmarktpositie zich geïnspireerd en gefaciliteerd voelen. Met input vanuit actieonderzoek ontwikkelt de projectgroep een online verzamelplek binnen de website met ervaringsverhalen, informatie, visuals en praktische tools op www.blijfvoordejeugd.nl. Gebaseerd op behoeften van professionals zelf. Een regiokaart laat zien waar kansen in de omgeving liggen en hoe ze die kunnen pakken www.blijfvoordejeugd.nl. De projectgroep haalde ook mooie voorbeelden op binnen vijf thema’s:

Aantrekkelijke organisatie

Ingrediënten voor een aantrekkelijke organisatie

Aantrekkelijke organisaties zijn de bouwstenen voor een aantrekkelijke sector. En het antwoord op het grote verloop en het hoge verzuim. Dit is meer dan ooit de tijd voor goed werkgeverschap. Wat maakt een organisatie aantrekkelijk om voor te werken? Wat bepaalt of iemand blijft of gaat? Jeugdhulp. Alles in het werk stelde die vraag aan medewerkers en bestuurders in de brede jeugdhulp. We zetten de tien belangrijkste ingrediënten uit het onderzoek op een rij en verzamelden goede voorbeelden en tips in een inspiratieboek ‘Hoe bouw je een aantrekkelijke organisatie?’. Na het online succes verscheen in juni 2022 een gedrukt exemplaar. Alle jeugdzorgorganisaties ontvingen er eentje.

Op weg naar aantrekkelijke organisatie

Triade Vitree, Partners voor Jeugd en iHub pakken de handdoek op en willen een aantrekkelijke organisatie worden. Triade Vitree heeft al jaren te maken met het vertrek van goede medewerkers  en een dalende medewerkerstevredenheid. Maar ze zijn niet de enige organisatie die hiermee worstelt. Zij bloggen over dit proces en zo dapper om in hun keuken te laten kijken te bloggen zodat anderen daarvan kunnen leren. Ook Partners voor Jeugd en iHub gaan aan de slag om een aantrekkelijke organisatie te worden. Wat komen ze tegen en wat kunnen andere organisaties daarvan leren?

Blogs Triade Vitree

Agressievrij werken

Een integrale aanpak

Een structurele aanpak tegen agressie is hard nodig. Alles in het werk om gezond aan het werk te blijven en te voorkomen dat professionals uitvallen of de sector verlaten. De projectgroep komt tot een integrale aanpak. Een handreiking met aanpak, handige checklist en advies over borging. De aanpak onderscheid vier fasen. Kwaliteit van dienstverlening, preventie, reageren tijdens en na incidenten. Drie jeugdhulporganisaties gaan ermee aan de slag en nemen samen met een expert hun agressiebeleid onder de loep. Het doel is om met de resultaten andere jeugdhulporganisaties te inspireren.

Mbo’ers in jeugdhulp

Kansen voor mbo’ers

Wat zijn kansen en belemmeringen voor mbo-opgeleide professionals in jeugdhulp? Een hbo-opleiding lijkt steeds meer de norm te zijn in de sector, maar maakt een hbo-diploma iemand geschikt voor het werk in jeugdhulp of moet iemand vooral de juiste competenties hebben? De projectgroep deed onderzoek en haalde goede voorbeelden.

Goede van voorbeelden van mbo’ers in jeugdhulp

Rapport

(volgt binnenkort)

Tips

(volgt binnenkort)

Video

(volgt binnenkort)

Emancipatie van de professional

Emancipatie is rode draad door alle thema’s

Hoeveel ruimte krijg jij om je werk uit te voeren op jóuw manier? Hoe organiseer je die ruimte voor jezelf? En hoe neem je als jeugdhulpprofessional je positie in? Zodat jij echt kunt doen waar je voor staat en waar we met elkaar voor staan: de beste jeugdhulp. Dat zijn de vragen waar het om draait in het project ‘Emancipatie van de professional’. Het thema loopt als een rode draad door alle andere thema’s uit het programma Jeugdhulp. Alles in het werk. Op 2 november organiseerden we een kick-off over het onderwerp.

Jeugdhulp. Alles in het Werk!

Inspiratie, verbinding en het vergroten impact. Dat zijn de sleutelwoorden van drie bijeenkomsten. In coronatijd was op 22 april 2021 een online inspiratiemeeting met projectleden, waarin een nieuw thema werd geboren: emancipatie van de professional. Op 2 november 2021 is er dan en eindelijk tijd voor een live ontmoeting. Veel aandacht voor het delen van opbrengsten en het vergroten van impact op deze dag met vijftig genodigden. De energie en enthousiasme spatten er van af. En last but not least de inspiratieweek van 20 – 24 juni 2022. Met een feestelijke boekenpresentatie van het inspiratieboek, een boeiende collegetour waarin Jos de Blok pleitte om vakmanschap boven regelgeving te stellen en een paar indrukwekkende inspiratietalks zoals een krachtig pleidooi voor het inzetten van mbo’ers (en het ontbreken van erkenning voor deze belangrijke groep professionals). Kortom een mooie mix van inhoud, ontmoeting, vermaak en inspiratie.

Inspiratieweek

Een week vol energie en inspiratie! Een week waarin professionals hun goede voorbeelden en tips deelden en de visie die zij op basis hiervan ontwikkelden. Iedereen was op stoom. Elkaar live ontmoeten tegen het decor van het Spoorwegmuseum geeft energie. Een dag met een feestelijke boekenpresentatie van het inspiratieboek ‘Hoe bouw je een aantrekkelijke organisatie?’ en een boeiende collegetour met veel vragen voor Jos de Blok oprichter van Buurtzorg Nederland. “Zelf leer ik enorm veel van de natuur. Hoe mieren met elkaar samenwerken bijvoorbeeld. Fascinerend. Netwerken zijn belangrijker nog dan organisaties.”
Ook veel leuke sessies in de regio zoals vertragen in een snelle wereld bij Jeugdbescherming Regio Amsterdam. Of het kijkje in de keuken nemen bij Bureau Jeugdzorg in Limburg. Bij Welzijn Velzen stond jongerenwerk op het menu tijdens een kookworkshop. En vertelde Karakter kind- en jeugdpsychiatrie over internationale samenwerking.

Communicatie

Een heldere communicatiestrategie en consistente communicatielijn zorgden voor een snelle herkenbaarheid van het programma. Alle activiteiten, bijeenkomsten, goede voorbeelden, tools, tips et cetera die in het kader van het programma worden georganiseerd en ontwikkeld, komen naar buiten onder de vlag en huisstijl van Jeugdhulp. Alles in het werk. Daarnaast heeft het programma dankbaar gebruik gemaakt van de communicatiekanalen van Jeugdzorg werkt! en enthousiaste partners.
De uitstraling en positieve insteek van het programma – versterken wat werkt – met actieve inzet en bijdragen van professionals als projectlid dragen bij aan het succes, Vooral de realistische en positieve verhalen uit de praktijk worden goed gewaardeerd. Er zijn veel goede voorbeelden, tips en tools gedeeld, dit zorgde voor een continue zichtbaarheid op met name LinkedIn.

ARBEIDSMARKTTAFEL JEUGD

Jeugdhulp. Alles in het werk is een programma van de Arbeidsmarkttafel Jeugd. Een initiatief van Jeugdzorg Nederland, FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en de ministeries VWS en JenV. Door bij te dragen aan continuïteit en stabiliteit werken we samen aan een sterke sector. We jagen aan, stimuleren, verbinden en vermeerderen wat goed werkt. Dat doen we met medewerkers in de lead. Alles in het werk voor jeugdhulp die ertoe doet.
In het Platform Arbeidsmarkt Jeugdzorg werken Jeugdzorg Nederland en de vakbonden samen aan een gezonde arbeidsmarkt en arbeidsvoorwaarden. De activiteiten, producten, tools en trainingen vind je terug op www.jeugdzorg-werkt.nl. De activiteiten van Jeugdhulp. Alles in het werk vormen een extra impuls van partijen samen met de ministeries VWS en JenV.