Jeugdhulp. Alles in het werk

Programmabeeld – Jeugdhulp. Alles in het werk

Versterken wat werkt!

Samen bouwen aan een aantrekkelijke sector. Waar professionals en jeugdwerkers met plezier werken en blijven werken. Helaas zorgen hoge werkdruk, agressie en een tekort aan personeel dat veel gepassioneerde professionals uitvallen of de sector verlaten. Dat gaat Jeugdhulp. Alles in het werk aanpakken. Hoe? Door goede voorbeelden op te halen, kennis en tips te delen. We gaan niet het wiel opnieuw uitvinden, maar versterken wat werkt. Dat is de kern van het driejarig programma Jeugdhulp. Alles in het werk. De ministeries JenV en VWS doen ook mee en VWS financiert het programma. Dat doen we samen met professionals en medewerkers in het brede netwerk van jeugdhulp. Dat maakt dit programma uniek. Professionals zijn niet alleen de motor van de sector, maar ook van dit programma. Zo werken we samen aan een sector waar het lekker werken is.

Inwerken en behouden

Op naar een humane organisatie

Goede voorbeelden van inwerken zoeken en een businesscase uitwerken. Dat heeft de projectgroep gedaan. Na een uitgebreide verkenning in het veld is één ding duidelijk geworden. Om medewerkers voor de sector te behouden, is meer nodig dan een goed inwerkbeleid. Medewerkers willen zich gezien en gehoord voelen. Een mooi inwerkprogramma draagt daar zeker aan bij, maar is tegelijkertijd maar één schakel in het geheel. Jeugdhulp zou zich meer moeten richten op de humane organisatie. En daarmee zorgen voor een duurzame relatie tussen werkgever en medewerker en tussen jeugdhulpprofessional en cliënt. Hoe? Lees het rapport.

Mooie voorbeelden uit de praktijk

Blijf voor de jeugd

Verhalen en tools om behouden te blijven voor de jeugd

Alles in het werk om (boventallige) professionals te behouden voor de jeugd. Want vertrek naar andere sectoren moeten we zoveel mogelijk voorkomen. We willen dat jeugdhulpprofessionals met een onzekere arbeidsmarktpositie zich geïnspireerd en gefaciliteerd voelen. Met input vanuit eigen actieonderzoek heeft de projectgroep behoeften, inspirerende verhalen en tools opgehaald bij professionals vanuit alle lagen van de organisatie: jeugdprofessionals, hr-medewerkers, bestuurders en managers. Deze informatie, ervaringsverhalen en praktische tools zijn verzameld op de website www.blijfvoordejeugd.nl. De ‘Kansen in de regio’-kaart laat zien waar kansen in de regio liggen en hoe professionals in de sector die kunnen pakken! Vanuit het actieonderzoek zijn er vijf thema’s ontstaan waarbinnen de verhalen, tools en informatie een plek hebben gekregen:

Aantrekkelijke organisatie

Ingrediënten voor een aantrekkelijke organisatie

Aantrekkelijke organisaties zijn de bouwstenen voor een aantrekkelijke sector. En het antwoord op het grote verloop en het hoge verzuim. Dit is meer dan ooit de tijd voor goed werkgeverschap. Wat maakt een organisatie aantrekkelijk om voor te werken? Wat bepaalt of iemand blijft of gaat? ‘Jeugdhulp. Alles in het werk’ stelde die vraag aan medewerkers en bestuurders in de brede jeugdhulp. We zetten de tien belangrijkste ingrediënten uit het onderzoek op een rij en verzamelden goede voorbeelden en tips in een inspiratieboek ‘Hoe bouw je een aantrekkelijke organisatie?’. Na het online succes verscheen in juni 2022 een gedrukt exemplaar. Alle jeugdzorgorganisaties ontvingen er eentje.

Daarna volgde de volgende fase: jeugdhulporganisaties Triade Vitree, Partners voor Jeugd en iHUB pakken de handdoek op en volgen een leertraject om een aantrekkelijke organisatie te worden. Triade Vitree heeft al jaren te maken met het vertrek van goede medewerkers  en een dalende medewerkerstevredenheid. Maar ze zijn niet de enige organisatie die hiermee worstelt. Zij bloggen over dit proces en zijn zo dapper om in hun keuken te laten kijken te bloggen zodat anderen daarvan kunnen leren. Ook Partners voor Jeugd en iHUB zijn aan de slag gegaan om een aantrekkelijker organisatie te worden. Wat komen ze tegen en wat kunnen andere organisaties daarvan leren? In het artikel ‘Blijere medewerkers: daar doen we het voor!’ lichten de drie organisaties een tipje van de sluier op. Meer over hun ervaringen lees je in diverse interviews terug onder de Inspirerende praktijkverhalen.

Agressievrij werken

De Complete agressie-aanpak

Een structurele aanpak tegen agressie is hard nodig. Alles in het werk om gezond aan het werk te blijven en te voorkomen dat professionals uitvallen of de sector verlaten. De projectgroep komt tot een integrale aanpak: de Complete agressie-aanpak. De aanpak onderscheidt vier fasen: Dienstverlening en veilig werken, Risico’s en preventie, De-escaleren en veilig handelen en Afhandeling en nazorg. Vier jeugdhulporganisaties gaan ermee aan de slag en nemen samen met een expert hun agressiebeleid onder de loep. Het doel is om met de resultaten andere jeugdhulporganisaties te inspireren.

Arbeidsmarkteffecten SKJ-registratie

Een beeld van de knelpunten en oplossingen

De arbeidsmarkttafel heeft een verkenning uitgevoerd rondom de arbeidsmarkteffecten van de SKJ-
beroepsregistratie. Doel was om eerst aan de hand van bestaande bronnen te kijken welke effecten
de beroepsregistratie heeft op de professionals in de jeugdhulp; positief en negatief.
Deze deskresearch liet zien dat aan de hand van bestaand materiaal dit arbeidsmarkteffect moeilijk is
in te schatten. De verkenning heeft wel informatie opgeleverd over de ervaringen van professionals met het bestaan van een beroepsregistratie. In onze contacten met SKJ, de onafhankelijke uitvoeringsorganisatie verantwoordelijk voor de wettelijke registratie van hbo- of wo-opgeleide jeugdprofessionals die werken in complexe en risicovolle situaties, werd duidelijk dat ze op een aantal onderdelen bezig waren met het stroomlijnen van de dienstverlening en het oplossen van een aantal knelpunten.

  1. De administratieve processen zijn verbeterd waardoor de professional minder administratief
    wordt belast.
  2. De communicatie is verbeterd, met inbreng van wensen van de professionals, met onder
    andere een nieuwe website tot gevolg.
  3. Een belangrijke inhoudelijke wijziging is de herziening van het tuchtrecht. Hiervan wordt veel verwacht: een groot deel van de klachten wordt via de intercollegiale toetsing behandeld, een klein deel leidt tot een tuchtzaak.
  4. SKJ is ook een campagne gestart om werkgevers én gemeenten voor te lichten over het
    inzetten van geregistreerde én niet-geregistreerde professionals. Hierdoor ontstaat mogelijk meer inzet van niet-geregistreerde professionals, wat goed is voor de arbeidsmarkt.

Via het programma AlleKansenBenut van het arbeidsmarktplatform Jeugdzorg werkt! is er een goede
samenwerking met SKJ om ervoor te zorgen dat de route naar kwalificatie en registratie (als dat aan
de orde is) makkelijker wordt. Ook geven zij via hun expertteam informatie aan potentiële zij-
instromers in relatie tot de registratie-eisen. Hierover is goede afstemming. Het erkennen van Eerder
Verworven Competenties (EVC) speelt daarin ook een rol. Op basis van deze ontwikkelingen is
besloten om de verkenning, en daarmee ook het thema van deze agenda, af te ronden.

Mbo’ers in jeugdhulp

Kansen voor mbo’ers

Wat zijn kansen en belemmeringen voor mbo-opgeleide professionals in jeugdhulp? Een hbo-opleiding lijkt steeds meer de norm te zijn in de sector, maar maakt een hbo-diploma iemand geschikt voor het werk in jeugdhulp of moet iemand vooral de juiste competenties hebben? De projectgroep deed onderzoek en haalde goede voorbeelden.

Goede voorbeelden van mbo’ers in jeugdhulp

Emancipatie van de professional

Emancipatie is rode draad door alle thema’s

Hoeveel ruimte krijg jij om je werk uit te voeren op jóuw manier? Hoe organiseer je die ruimte voor jezelf? En hoe neem je als jeugdhulpprofessional je positie in? Zodat jij echt kunt doen waar je voor staat en waar we met elkaar voor staan: de beste jeugdhulp. Dat zijn de vragen waar het om draait in het project ‘Emancipatie van de professional’. Het thema loopt als een rode draad door alle andere thema’s uit het programma Jeugdhulp. Alles in het werk. Op 2 november organiseerden we een kick-off over het onderwerp. Daarna is de projectgroep gestart met een podcastserie over Emancipatie (in samenwerking met Mascha Struijk) en Gouden Microfoon-filmpjes waarbij jeugdhulpprofessionals kort en krachtig vertellen wanneer zij voor zichzelf zijn opgekomen en wat dat heeft opgeleverd. Ook heeft de projectgroep Ontbijtsessies in het land georganiseerd, waarbij het thema emancipatie uitvoerig werd besproken. Conclusie: nog veel werk aan de winkel!

Jeugdhulp. Alles in het Werk!

Inspiratie, verbinding en het vergroten impact. Dat zijn de sleutelwoorden van drie bijeenkomsten. In coronatijd was op 22 april 2021 een online inspiratiemeeting met projectleden, waarin een nieuw thema werd geboren: emancipatie van de professional. Op 2 november 2021 is er dan en eindelijk tijd voor een live ontmoeting. Veel aandacht voor het delen van opbrengsten en het vergroten van impact op deze dag met vijftig genodigden. De energie en enthousiasme spatten er van af. En last but not least de Inspiratieweek van 20 – 24 juni 2022. Met een feestelijke boekenpresentatie van het inspiratieboek, een boeiende collegetour waarin Jos de Blok pleitte om vakmanschap boven regelgeving te stellen en een paar indrukwekkende inspiratietalks zoals een krachtig pleidooi voor het inzetten van mbo’ers (en het ontbreken van erkenning voor deze belangrijke groep professionals). Kortom, een mooie mix van inhoud, ontmoeting, vermaak en inspiratie.

Inspiratieweek

Een week vol energie en inspiratie! Een week waarin professionals hun goede voorbeelden en tips deelden en de visie die zij op basis hiervan ontwikkelden. Iedereen was op stoom. Elkaar live ontmoeten tegen het decor van het Spoorwegmuseum geeft energie. Een dag met een feestelijke boekenpresentatie van het inspiratieboek ‘Hoe bouw je een aantrekkelijke organisatie?’ en een boeiende collegetour met veel vragen voor Jos de Blok (oprichter van Buurtzorg Nederland): ‘Zelf leer ik enorm veel van de natuur. Hoe mieren met elkaar samenwerken bijvoorbeeld. Fascinerend. Netwerken zijn belangrijker nog dan organisaties.’
Ook veel leuke sessies in de regio zoals vertragen in een snelle wereld bij Jeugdbescherming Regio Amsterdam. Of het kijkje in de keuken nemen bij Bureau Jeugdzorg in Limburg. Bij Welzijn Velzen stond jongerenwerk op het menu tijdens een kookworkshop. En vertelde Karakter kind- en jeugdpsychiatrie over internationale samenwerking.

Communicatie

Een heldere communicatiestrategie en consistente communicatielijn zorgden voor een snelle herkenbaarheid van het programma. Alle activiteiten, bijeenkomsten, goede voorbeelden, tools, tips et cetera die in het kader van het programma worden georganiseerd en ontwikkeld, komen naar buiten onder de vlag en huisstijl van Jeugdhulp. Alles in het werk. Daarnaast heeft het programma dankbaar gebruik gemaakt van de communicatiekanalen van Jeugdzorg werkt! en enthousiaste partners.
De uitstraling en positieve insteek van het programma – versterken wat werkt – met actieve inzet en bijdragen van professionals als projectlid dragen bij aan het succes, Vooral de realistische en positieve verhalen uit de praktijk worden goed gewaardeerd. Er zijn veel goede voorbeelden, tips en tools gedeeld, dit zorgde voor een continue zichtbaarheid op met name LinkedIn.

Live bereik

Ook live hebben we veel mensen binnen jeugdhulp bereikt. Hieronder een overzicht:

786 mensen zijn actief betrokken bij het programma, werkend in 259 organisaties. Deze mensen namen actief deel aan leerprocessen, actieonderzoeken en deelden hun verhaal met de sector.

In totaal kwamen 260 deelnemers naar de Inspiratieweek: 160 mensen waren erbij in het Spoorwegmuseum tijdens de live Inspiratiedag en 100 deelnemers kwamen naar de live en online sessies die we tijdens de Inspiratieweek organiseerden.

 

 

ARBEIDSMARKTTAFEL JEUGD

Jeugdhulp. Alles in het werk is een programma van de Arbeidsmarkttafel Jeugd. Een initiatief van Jeugdzorg Nederland, FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en de ministeries VWS en JenV. Door bij te dragen aan continuïteit en stabiliteit werken we samen aan een sterke sector. We jagen aan, stimuleren, verbinden en vermeerderen wat goed werkt. Dat doen we met medewerkers in de lead. Alles in het werk voor jeugdhulp die ertoe doet.
In het Platform Arbeidsmarkt Jeugdzorg werken Jeugdzorg Nederland en de vakbonden samen aan een gezonde arbeidsmarkt en arbeidsvoorwaarden. De activiteiten, producten, tools en trainingen vind je terug op www.jeugdzorg-werkt.nl. De activiteiten van Jeugdhulp. Alles in het werk vormen een extra impuls van partijen samen met de ministeries VWS en JenV.