Jaarbeeld 2022

De impact van sociaal werk mag gezien worden

Het inzetten van sociaal werk draagt bij aan een betere kwaliteit van leven en voorkomt vaak dat mensen in de zorg terechtkomen. Ook voorkomt of vermindert het kosten in andere sectoren, zoals politie en justitie. Van groot belang dus om te zorgen dat sociaal werkers behouden blijven voor de branche en dat zij gezond, gemotiveerd en met plezier hun werk kunnen blijven doen. Sociaal Werk werkt! maakt zich daarom hard voor een krachtige aanpak voor duurzame inzetbaarheid van professionals in sociaal werk en voor een aantrekkelijke sector. Dat gaat niet alleen over goede lonen, maar ook over het verminderen van werkdruk en zorgen dat sociaal werkers zich goed kunnen richten op hun doelgroep. En over continuïteit van activiteiten in sociaal werk en de financiering ervan. Als platform zetten wij ons gezamenlijk – als werkgevers en werknemers – in voor het beter in beeld brengen van de kracht van ons werk.

Platformleden Sociaal Werk werkt! aan het woord

De impact van sociaal werk

Sociaal werk is van grote betekenis voor de woon- en leefwereld van mensen. Daarom is het belangrijk dat de impact van sociaal werk inzichtelijk en zichtbaar wordt gemaakt. Met de Impactkaart die in november is geïntroduceerd, kun je het maatschappelijk rendement van sociaalwerkprojecten inzichtelijk maken – en daarmee de impact. Met de Verkiezing Sociaal Werker van het Jaar, het Jaarcongres Sociaal Werk en de campagne Sociaal werkt! laten we de waarde van sociaal werk en de sociaal werkers zien.

Campagne toont aan dat Sociaal werkt!

Sociaal werk is onmisbaar in de samenleving, geeft mensen weer regie over hun leven én iedere € 1,- die in sociaal werk is geïnvesteerd, levert € 1,60 op. Sociaal werk helpt mensen weer aan het werk en draagt bij aan vermindering van de zorgkosten. In twee campagneperiodes heeft Sociaal Werk werkt! dit aangetoond: met bewijsvoering, maar vooral met indringende verhalen. De campagne was online en offline en via diverse kanalen te zien en is door duizenden mensen bekeken.

Impactkaart: maatschappelijk rendement in kaart

Sociaal werk is van grote betekenis voor de woon- en leefwereld van mensen. Hoe groot die invloed is, is niet bij alle beleidsmakers, politici, het zorgveld en de sector zelf bekend. Uit onderzoek van SEOR, Erasmus School of Economics in opdracht van Sociaal Werk werkt! (2021), blijkt dat de baten van sociaal werk een factor 1,6 hoger liggen dan de kosten. Door de inzet van sociaal werk wordt bijvoorbeeld zorggebruik zowel verminderd als voorkomen. Sociaal Werk werkt! ontwikkelde samen met sociaalwerkorganisaties en andere partijen de Impactkaart, die in november 2022 is geïntroduceerd. Met de Impactkaart breng je het maatschappelijk rendement van activiteiten en projecten van sociaal werk in kaart. Het gesprek met opdrachtgevers wordt hiermee gemakkelijker en waardevoller.

Verkiezing Sociaal Werker van het Jaar

In 2022 werd Redouan el Khayari de winnaar van de Verkiezing Sociaal Werker van het Jaar. Hij was samen met Diana Huurnink en Nadine de Koning genomineerd. Zowel de winnaar als de genomineerden zetten zich een jaar in voor het vergroten van de zichtbaarheid van sociaal werk. Ze sluiten aan bij gesprekstafels, geven advies en werken mee aan publicaties. Nadine werkte mee aan een podcast over een bijzondere ervaring in haar werk met jongeren, Redouan nam onder andere deel aan de Uitblinkerslunch met het koningspaar.

In 2022 startte ook het Netwerk Sociaal Werkers van het Jaar, bestaande uit oud-genomineerden en oud-winnaars. Een initiatief van deze sociaal werkers en Sociaal Werk werkt! voor het zichtbaar en bespreekbaar maken van actuele en urgente thema’s in sociaal werk.

Jaarcongres

Elkaar écht live ontmoeten: het kon weer op het Jaarcongres Sociaal Werk 2022, georganiseerd door Sociaal Werk werkt! en Sociaal Werk Nederland op 18 mei. Staatssecretaris van VWS Maarten van Ooijen sprak zijn bewondering uit voor het belangrijke werk dat sociaal werkers elke dag doen, vaak onder lastige omstandigheden. Rondetafelgasten spraken over de manier waarop de financiering in sociaal werk is geregeld en cabaretier Thjum Arts maakte de winnaar van de Verkiezing Sociaal Werker van het Jaar bekend. ’s Middags konden deelnemers naar verschillende workshops of per fiets of lopend op werkbezoek bij sociaalwerkorganisaties met vernieuwende initiatieven. Het jaarcongres werd zeer positief gewaardeerd door de deelnemers.

Gezond, veilig en plezierig werken

Het behouden van goed opgeleide, ervaren en gemotiveerde medewerkers is van groot belang. Sociaal Werk werkt! ondersteunt sociaalwerkorganisaties hierin met programma’s op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Ook ontwikkelen we tools, we onderzoeken en monitoren en publiceren regelmatig over vitaliteit en werkplezier. We deden onderzoek naar de vertrekredenen van sociaal werkers.

Medewerkerstevredenheid

Met een tool voor medewerkerstevredenheid in de vorm van een app kun je doorlopend de vitaliteit van individuele medewerkers vergelijken met die van het team en van je eigen organisatie. Met de benchmark die wordt ontwikkeld in opdracht van Sociaal Werk werkt! kun je bovendien de vitaliteit van je eigen organisatie vergelijken met die van andere sociaalwerkorganisaties. Zo werk je doorlopend en samen met medewerkers aan behoud van mensen die met plezier werken.

Arbocatalogus Sociaal Werk

De Arbocatalogus Sociaal Werk is vernieuwd in 2022 en is bedoeld om werkgevers te ondersteunen bij het stimuleren van gezond en veilig werken in hun organisatie. Je vindt er onder andere informatie en tips over het omgaan met werkdruk en ongewenst gedrag.

Voor medewerkers ontwikkelden we tips en tools voor bewegen, gezond leven en op tijd ontspannen. Met bijvoorbeeld een animatie (januari 2023) en tips voor een gezonde (thuis)werkplek stimuleren we ze actief aan de slag te gaan met hun fysieke gezondheid.

Risicomonitor

Om een actuele risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) te maken en zo te werken aan een veilige en gezonde werkomgeving, kun je de Risicomonitor gebruiken. De Risicomonitor, die afgestemd is op de specifieke risico’s in de branche, is geactualiseerd en weer officieel erkend. Organisaties met 25 of minder werknemers die de Risicomonitor gebruiken, hoeven geen extra toets op deze risico’s te laten uitvoeren.

Kiezen voor sociaal werk

Om sociaal werk zichtbaarder te maken en te stimuleren dat meer mensen kiezen voor sociaal werk ontwikkelden we verschillende activiteiten.

Zij-instroom

Uit verschillende bronnen binnen sociaal werk en daarbuiten is informatie over zij-instromen en zij-instromers naar boven gehaald. In 2023 ontwikkelen we een routekaart waarmee we deze informatie toegankelijk maken voor werkgevers en zij-instromers. Onderwerpen in deze routekaart zijn onder andere: waarom kiezen voor zij-instroom, werven en selecteren, leren op de werkplek en het opnemen van de zij-instromer in de organisatie.

Actie-agenda Kracht van de mbo-sociaal werker

Mbo’ers zijn goed opgeleide sociaal werkers met praktijkervaring, die de diversiteit en brede inzetbaarheid van hun teams versterken. Daarom zetten we de kwaliteiten van mbo-sociaal werkers centraal met praktijkvoorbeelden en een infographic.

Sociaal Werk werkt! en de sociale partners maken zich samen met de MBO Raad en roc’s sterk voor gelijkwaardigheid van de mbo-sociaal werker en de hbo-sociaal werker. In 2022 heeft zij onder meer aandacht gevraagd voor het onderbrengen van de mbo-opleiding sociaal werk bij het Stagefonds.

Cao Sociaal Werk

Voor de cao-tafel Sociaal Werk lag in 2022 de nadruk op de uitvoering van het cao-akkoord, met diverse inhoudelijke projecten en de cao-tekst zelf. Hierin staan ook de precieze afspraken over de arbeidsmarkttoeslag middeninkomens, aangepaste wetgeving en de uitwerking van de financiële bijdrageregeling Eerder Uittreden. De informatie op de website is vernieuwd en de cao-app wordt door werkgevers en werknemers steeds meer gebruikt voor raadpleging van de cao.

De leden van de cao-tafel Cao Sociaal Werk 2021 - 2023 Cao-app Sociaal Werk

Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in

Regie op je ontwikkeling

Aandacht voor ontwikkeling is belangrijk voor starters én ervaren krachten. Beroepsontwikkeling levert een positieve bijdrage aan het werven en behouden van sociaal werkers. Medewerkers zelf hechten hier ook waarde aan. Om je werk goed en met plezier te kunnen blijven doen, is het belangrijk dat je je blijft ontwikkelen. In de Gids voor Beroepsontwikkeling vind je praktische informatie overzichtelijk bij elkaar en via de EVC-procedure worden ervaring en competenties omgezet in een landelijk erkend beroepscertificaat.

Gids voor beroepsontwikkeling

In de Gids voor beroepsontwikkeling die bestaat sinds juli 2022, vind je alle informatie rond leren en ontwikkelen overzichtelijk bij elkaar. De gids combineert informatie uit verschillende openbare bronnen en eigen bronnen van Sociaal Werk werkt! en verwijst de lezer steeds naar de juiste plek voor verdiepende informatie. Je vindt er handvatten, tips en tools voor loopbaanpaden, leren en ontwikkelen en erkenning van de sociaal werker. Met de Gids voor beroepsontwikkeling werk je als sociaalwerkorganisatie en medewerker samen aan professionele ontwikkeling en behoud van medewerkers.

EVC Vakbekwame mbo- en hbo-sociaal werker

Via een EVC (erkenning verworven competenties) kunnen sociaal werkers hun vakbekwaamheid vastleggen. Wie heeft laten zien over voldoende benodigde competenties te beschikken, kan een landelijk erkend beroepscertificaat voor sociaal werker krijgen. Sociaal Werk werkt! heeft hiervoor het landelijk erkende beroepscompetentieprofiel omgezet naar beroepsstandaarden op mbo- en op hbo-niveau. Het certificaat geeft ook toegang tot het Register Sociaal Werker.

Er zijn verschillende tools, zoals een zelfscan om uit te vinden of een EVC-traject wat voor je is. Vanaf de start in 2021 zijn er 23 EVC-beroepscertificaten uitgereikt.

Onderzoek, cijfers en AZW

Met onze deelname aan het onderzoeksprogramma AZW zorgen we voor relevante arbeidsmarktinformatie, zoals de vacaturegraad binnen de sector of het jaarlijks gemiddelde verzuimpercentage. Wij onderzoeken de laatste branchegegevens, ontwikkelingen en trends, doen regelmatig onderzoek binnen diverse thema’s en zetten enquêtes uit bij ons panel. Wij spelen met onze activiteiten in op de uitkomsten uit onderzoek. De uitkomsten van onderzoek delen wij, zodat sociaalwerkorganisaties hiermee rekening kunnen houden bij de ontwikkeling van hun beleid.

Vooruitblik 2023

Het behoud van sociaal werkers binnen sociaal werk is van groot belang voor onze samenleving. Daarom starten en continueren wij in 2023 activiteiten om sociaalwerkorganisaties en medewerkers te ondersteunen, zodat zij hun werk op een goede, gezonde en plezierige manier kunnen blijven doen.

In 2022 is de subsidieaanvraag gehonoreerd voor een groot programma met tal van acties en initiatieven voor behoud van medewerkers voor het vak en in de sector. In 2023 werken we dit programma uit voor thema’s zoals werkplezier, fysieke gezondheid, ontwikkeling en loopbaanmogelijkheden.

In samenwerking met de branches kinderopvang en jeugdzorg gaan we in dialoog met medewerkers, leidinggevenden en hr om een methodiek het goede gesprek te introduceren. Voor sociaal werk (en jeugdzorg) zijn we gestart met de ontwikkeling van een complete agressie-aanpak. De mogelijkheden van een EVC-traject brengen we opnieuw onder de aandacht en we doen onderzoek naar gebruik en ervaringen. We organiseren workshops ‘Maak je eigen impactkaart’. De workshop helpt bij het maken van een impactrapportage van sociaalwerkprojecten.

Op 24 mei 2023 vindt het Jaarcongres Sociaal Werk: NEXT LEVEL plaats in Den Bosch. Het belooft een interessante dag te worden met een gevarieerd programma voor iedereen in sociaal werk.

Vragen, tools en info

Helpdesk telefoon

  • 650vragen over cao, opleiding en werkingssfeer

Individueel Keuzebudget (IKB) Rekentool

19.076Stijging 77%berekeningen

Helpdesk mail

215 Vragen over salaris, IKB en LBB

155 vragen over verlof

30 vragen over functies

135vragen over cao-thema’s

105werkingssfeervragen en -verzoeken

Communicatie

Het bereik van Sociaal Werk werkt! blijft ook in 2022 hard groeien. Het aantal bezoekers op de website steeg met 61 procent én het aantal paginaweergaven is bijna verdubbeld. Social media zit ook flink in de lift. Met name op LinkedIn een groei van maar liefst 48 procent. Ook het aantal app-gebruikers steeg met 20 procent.

sociaalwerk-werkt.nl

790.502 Stijging 61% Website bezoekers

485.123 Unieke bezoekers

2.109.294 Pagina bezoeken

Volgers social media

  • 21.187 Stijging 48%
  • 1.287 Stijging 17%
  • 960 Stijging 15%

2.417 downloads

Aantal gebruikers: 39.648 Stijging 20%

Aantal sessies: 54.185

Sociaal Werk werkt! is de naam van de samenwerking van werkgeversorganisatie Sociaal Werk Nederland en werknemersorganisaties FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg en Welzijn. In het Platform Arbeidsmarkt Sociaal Werk en de cao-tafel Sociaal Werk zetten zij zich samen in voor een aantrekkelijke sector en een gezonde arbeidsmarkt met goede arbeidsvoorwaarden. Zij zijn ervan overtuigd dat sociaal werkers bij uitstek in staat zijn de maatschappelijke opdracht te vervullen voor alle inwoners, wijken en buurten. Alle werkgevers in sociaal werk dragen daarvoor een bijdrage af aan het arbeidsmarktfonds FCB.

Download pdf-versie

↑ Terug naar boven