Jaarbeeld 2021

Sociaal werk zichtbaar maken

Een mooi jaar. Een intensief jaar met sociaal werk als cruciaal beroep. Een jaar waarin we blijven werken aan een sterke arbeidsmarkt en een aantrekkelijke sector. Met investering in de ontwikkeling van vakmanschap en eigen regie. Samen doen wij dit als Sociaal Werk werkt! Hierin werken Sociaal Werk Nederland, FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn samen voor bijna 2.000 organisaties en 57.000 medewerkers in sociaal werk. We doen dit vanuit het arbeidsmarktfonds FCB waarvoor alle werkgevers een bijdrage afdragen. Dat doen wij met informatie, tools, activiteiten, onderzoeken en de uitvoering van de cao.
Het was een jaar met zichtbaarheid en een nieuwe campagne. Een jaar met resultaat, impact en waarde van sociaal werk. Waarin we lieten zien dat sociaal werk rendeert. Benieuwd naar alle resultaten en activiteiten?

Oog(st) voor sociaal werk

Sociaal werkt! Zie je mij?

De toevoegde waarde van sociaal werk en sociaal werkers laten zien. Het betekenisvolle en cruciale werk, diversiteit en mogelijkheden van het vak. En het belang van sociaal werk bij preventie en het voorkomen van duurdere zorg. Dat brengen we over met de publiekscampagne Sociaal werkt! Zie je mij? In juni startte de campagne waarin sociaal werkers letterlijk en figuurlijk in een lijstje worden gezet. Om hen te bedanken en aandacht te vragen voor het belangrijke werk dat zij doen. Met de toolbox op de campagnewebsite kunnen organisaties dit zelf ook laten zien met hun eigen sociaal werkers. Het tweede deel van de campagne Sociaal werkt! is gestart in maart 2022.

 

Sociaal werk rendeert

Sociaal werk draagt bij aan een betere kwaliteit van leven, het voorkomen van zorg en kan daarmee de personeelstekorten in de zorg dempen. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van Sociaal Werk werkt!
De meta-analyse van businesscases laten namelijk zien dat sociaal werk op maatschappelijk, economisch en financieel vlak veel oplevert, met een rendement van de factor 1,6. Dat betekent dat elke in sociaal werk geïnvesteerde euro € 1,60 oplevert. Deze conclusie alleen al leverde veel publiciteit op (onder andere bij VNG) en kwam terug in verschillende andere onderzoeken over sociaal werk over de mogelijke verschuiving op de arbeidsmarkt

We organiseerden sessies gericht op uitwisseling en verdieping. In het vervolgtraject gaan we het rendement in de praktijk zichtbaar maken met een tool voor organisaties in hun eigen gemeenten en ook om de vertaling te maken naar de arbeidsmarkt. Want ook veel andere onderzoeken, zoals de prognoses op de arbeidsmarkttekorten in zorg en de mogelijke besparing in de zorguitgaven, lieten zien hoe belangrijk sociaal werk is.

Sociaal Werker van het Jaar

Afgelopen jaar zijn we er weer in geslaagd om met de verkiezing de waarde van sociaal werk en sociaal werkers te laten zien. Want dat moet zichtbaar zijn én blijven. Nanneke Jager uit Groningen won de verkiezing 2021. Zij was samen met Marjolein Laponder en Bojoura Hoekstra genomineerd. In 2020 waren er door het coronajaar drie winnaars en wat hebben die veel meegemaakt en bereikt. Ook bestuurders hebben laten zien hoe belangrijk de verkiezing is. En meteen na de zomer gingen we door met de voorbereidingen voor de volgende verkiezing 2022. Nieuw is het uitdelen van complimenten om nog meer sociaal werkers in het zonnetje te zetten.

Jaarcongres sociaal werk

Hét congres over het benutten van kansen en de wijk als krachtbron. Over sociaal werkers die in dorpen en buurten het verschil maken. En hét congres over de echte transformatie. Met de bekendmaking van de Sociaal Werker van het Jaar 2021 en de lancering van de campagne. Op 26 mei organiseerden Sociaal Werk Nederland en Sociaal Werk werkt! een bruisend online jaarcongres met bijna 300 deelnemers. Een congres vol met workshops en een sterke boodschap van Ahmed Marcouch. Die ervoor pleitte dat sociaal werkers een grote vinger in de pap krijgen bij de wijkaanpak. De voorbereidingen voor het live-jaarcongres 2022 op 18 mei zijn in volle gang!

Regie op je ontwikkeling

Twee definitieve beroepsstandaarden EVC sociaal werker, op hbo- en mbo-niveau, dat is het resultaat van een pilot. Ze zijn bedoeld voor sociaal werkers die voldoende relevante praktijkervaring hebben om via EVC hun competenties aan te tonen. In 2021 reikten we het eerste certificaat uit. En we zijn het informatieloket voor de subsidieregeling EVC jeugd- en gezinsprofessional.

Ook dit jaar staat beroepsontwikkeling hoog op de agenda van Sociaal Werk werkt! Naast de bestaande tool trainingen en opleidingen op Sociaal Werkt werkt! en de website Leren in Sociaal Werk, dragen wij bij aan de vulling van de branche-erkende opleidingen in het STAP-register waarmee professionals jaarlijks € 1000,- subsidie kunnen aanvragen. Met de Gids voor beroepsontwikkeling komen al deze onderdelen op een centrale plek samen, zodat iedereen in het sociaal werk zich kan doorontwikkelen in het vak.

Werken aan goed werk

Medewerkers zijn het kapitaal van sociaalwerkorganisaties. Investeren in werkplezier is investeren in behoud en dus in de kracht van sociaal werk. Duurzame inzetbaarheid is de leidende focus van de branche. Daarom delen wij goede voorbeelden en tips van werkplezier. In 2022 staat de doorontwikkeling van het e-book Aandacht voor Positieve Gezondheid op de rol. Ook aandacht voor werken in coronatijd. Met een reeks verhalen en tips voor hybride werken.

Ook behoud van sociaal werkers staat hoog op de agenda van Sociaal Werk werkt! We deden onderzoek en interviewden vertrokken sociaal werkers. We werken aan een vervolgplan dat we meenemen in de grote subsidieaanvraag MDIEU. Ook agressie heeft onze volle aandacht. We werken aan een nieuw hoofdstuk in de Arbocatalogus en een plan van aanpak waar het ministerie van VWS ook subsidie voor geeft.

Kiezen voor sociaal werk

Een duidelijk beeld van sociaal werk om weloverwogen keuzes te maken en goed opgeleid dit prachtige werk te kunnen gaan doen. Dat is waar Sociaal Werk werkt! naar streeft. We waren in 2021 op drie regionale studiekeuzebeurzen van de partij. Veel belangstelling van middelbare scholieren op havo, vmbo en mavo voor het brede vak sociaal werker. Ook zijn wij mede-eigenaar van YouChooz en informeren en inspireren we geïnteresseerden over opleidingen en functies in sociaal werk via onze website voor werkzoekenden. Samen met de roc’s en MBO Raad organiseren we workshops en een actie-agenda : de kracht van de mbo sociaal werker. Verhalen van mbo’ers helpen enorm voor het beeld van het vak. En we werken verder om het contact met de hbo-opleiders te versterken.

Naast jongeren zien we ook steeds meer belangstelling van zij-instromers. Hoe mooi is het dat mensen met een brede achtergrond in sociaal werk een nieuwe loopbaan zoeken. In 2021 werkten we aan een verkenning om een pilot te kunnen starten vooral met en voor opbouwwerkers. Sociaal Werk werkt! brengt de toeleiding van jongeren en zij-instromers ook goed in verband met het behoud van medewerkers; want we willen vooral ook dat medewerkers plezier houden, het werk aan kunnen en weer andere nieuwe mensen kunnen enthousiasmeren.

Cao

In 2021 vernieuwden we alle informatie over Individueel Keuzebudget (IKB) en Loopbaanbudget (LBB). Op www.caosociaalwerk.nl staat alle cao-informatie bij elkaar en de cao-app geeft je ook al die informatie makkelijk binnen handbereik.

In december kwam er een nieuw cao-akkoord, met ook nieuwe salarissen per 1 december 2021.

Nieuwe informatie IKB Cao-akkoord 2021 Salarisschalen 2021

Onderzoek, cijfers en AZW

Afgelopen jaar deden we twee keer een quickscan over sociale problematiek in gemeenten, financiering sociaal werk en arbeidsmarktvraagstukken. Deze laat zien dat de problemen toenemen, organisaties niet kunnen rekenen op continuïteit vanuit gemeenten en daardoor de arbeidsmarktvraagstukken toenemen. We werken voor peilingen met onderzoekspanel van mensen uit de branche.

Altijd op de hoogte zijn van actuele arbeidsmarktcijfers in sociaal werk? Wij participeren met de branches jeugdzorg en kinderopvang in het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) en zijn altijd op de hoogte van de laatste branchegegevens, ontwikkelingen en trends. Dat levert jaarlijks gezaghebbende rapporten, verdiepende themasessies, visuals met branchegegevens, verzuim en arbeidsmarktontwikkelingen en een enorme database bij CBS aan met zeer bruikbare gegevens.

Vragen, tools en info

Website veelgestelde vragen

100vragen over cao, opleiding en EVC

Helpdesk telefoon

  • 600vragen over cao, opleiding en werkingsfeer

Individueel Keuzebudget (IKB)

10.790Stijging 29,10%berekeningen

Helpdesk mail

30 vragen over opleiding

 

240 vragen over cao

 

150 vragen over werkingssfeer

100vragen allerlei

Communicatie

Een nieuwe website voor Sociaal Werk werkt! Met aparte ingangen en content voor werkgevers, werknemers en werkzoekenden. De inhoud en de meerwaarde wordt hierdoor meer zichtbaar. Ook hebben we een grote slag gemaakt in gebruiksvriendelijkheid, vindbaarheid en herkenbaarheid en design. Het bereik van Sociaal Werk werkt! blijft groeien. Met meer bezoekers op de website en bijna een verdubbeling van het aantal paginaweergaven. Het aantal volgers op de sociale kanalen ging ook flink omhoog. LinkedIn groeide met maar liefst 56,5 procent. Ook het aantal nieuwsbriefabonnees zat in de lift en steeg met 14,5 procent.

sociaalwerk-werkt.nl

461.760 Stijging 35,8% Website bezoekers

301.441 Unieke bezoekers

1.344.711 Pagina weergaven

Volgers sociale media

  • 14.305 Stijging 56,5%
  • 1.100 Stijging 16,2%
  • 833 Stijging 16,2%

Nieuwsbrieven

2.349 Stijging 14,5% abonnees

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Goed gelezen nieuwsberichten

  1. Cao-akkoord
  2. Investeer slim in jezelf met STAP
  3. Eerste EVC-certificaat uitgereikt

3.900 downloads

Aantal gebruikers: 32.958 Stijging 26,7%

Aantal sessies: 45.727

Tot slot

Sociaal Werk werkt! is de naam van de samenwerking van werkgeversorganisatie Sociaal Werk Nederland en werknemersorganisaties FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn. In het Platform Arbeidsmarkt Sociaal Werk en de cao-tafel Sociaal Werk zetten zij zich samen in voor een aantrekkelijke sector en een gezonde arbeidsmarkt met goede arbeidsvoorwaarden. Zij zijn ervan overtuigd dat sociaal werkers bij uitstek in staat zijn de maatschappelijke opdracht te vervullen voor alle inwoners, wijken en buurten. Alle werkgevers in sociaal werk dragen daarvoor een bijdrage af aan het arbeidsmarktfonds FCB.

Download PDF versie

↑ Terug naar boven