Jaarbericht 2020

Kom en blijf werken in jeugdzorg

Het is coronavirus heeft impact op iedereen. Ook op jeugdzorg. Ook in moeilijke tijden is het belangrijk dat werkgevers en werknemers samen werken aan een gezonde arbeidsmarkt waarin professionals veilig en met plezier hun werk kunnen blijven doen. Om dat te realiseren ontwikkelen we producten, tools, trainingen en programma’s. Vanuit het programma Jeugdhulp. Alles in het werk, werken wij aan een aantrekkelijke sector met sterke mensen en organisaties. We deden onderzoek naar de ingrediënten van een aantrekkelijke organisatie en deelden de uitkomsten in een rapport en goede voorbeelden in een e-book. Ook ondersteunden wij organisaties en medewerkers tools en informatie over corona, zoals de beslisboom werk en corona en de werkdrukscan.
Meer werkplezier en minder werkdruk stond ook in 2020 hoog op de agenda. Het zorgt voor minder verzuim, minder uitstroom en meer tevreden medewerkers. We organiseerden verschillende workshops en training rond dit thema. Ook lanceerden we een nieuwe toegankelijke en gebruiksvriendelijke cao-website. Nieuwsgierig naar alle activiteiten?

Jeugdhulp. Alles in het werk

Alles in het werk voor een aantrekkelijke sector, waar jij met plezier in wilt en blijft werken. Daar gaan wij voor. Helaas zorgen hoge werkdruk, agressie en een tekort aan personeel ervoor dat veel gepassioneerde collega’s uitvallen of de sector verlaten. Deze knelpunten gaan we aanpakken. In het Platform Arbeidsmarkt Jeugdzorg werken Jeugdzorg Nederland en de vakbonden samen aan een gezonde arbeidsmarkt en arbeidsvoorwaarden. De activiteiten van Jeugdhulp. Alles in het werk vormen een extra impuls van partijen samen met de Ministeries VWS en JenV.

In het najaar lanceerden we een nieuwe website www.jeugdhulpallesinhetwerk.nl. Een van de middelen waarmee goede voorbeelden, tips en kennis delen. We gaan niet het wiel opnieuw uitvinden, maar versterken wat werkt. Dat doen we samen met professionals, medewerkers en het brede netwerk van jeugdhulp. Zo werken we samen aan een sector waar het lekker werken is. We werken aan de volgende thema’s:

Bekijk de animatie

Inwerken en behouden

Een collega goed inwerken in jeugdhulp vraagt aandacht en tijd. Want als werkgever wil je dat nieuwe collega’s zich welkom en ondersteund voelen en graag voor je organisatie willen blijven werken. Maar hoe doe je dat als leidinggevende of collega op een goede manier met een overvolle agenda en een hoge caseload? Alles in het werk om te onderzoeken wat het verschil maakt voor een goede start en duurzame carrière in jeugdhulp.

Blijf voor de jeugd

Voor medewerkers hun baan dreigen te verliezen. Of professionals die op zoek naar een volgende stap in hun carrière, zijn er volop kansen. Maar daarvoor is wel inzicht nodig in de mogelijkheden en de mooie functies binnen de sector. Alles in het werk om dit voor jou in kaart te brengen en zo te voorkomen dat jeugdwerkers onnodig de sector verlaten. Uit een brainstorm met professionals in het veld kwamen 2 x 7 ideeën naar voren. In 2021 gaan we hiermee aan de slag. Alles in het werk om dit voor jou in kaart te brengen en zo te voorkomen dat jeugdwerkers onnodig de sector verlaten.

Aantrekkelijke organisatie

Aantrekkelijke organisaties zijn de bouwstenen voor een aantrekkelijke sector. Aantrekkelijke organisaties zijn het antwoord op het grote verloop en het hoge verzuim. Wat maakt een organisatie aantrekkelijk om voor te werken? Wat bepaalt of je blijft of gaat? Jeugdhulp. Alles in het werk stelde die vraag aan medewerkers en bestuurders in de brede jeugdhulp wat een jeugdhulporganisatie aantrekkelijk maakt. We zetten de tien belangrijkste ingrediënten uit het onderzoek op een rij en verzamelen goede voorbeelden en tips in een inspiratieboek ‘Hoe bouw je een aantrekkelijke organisatie?’ In 2021 volgt Jeugdhulp. Alles in het werk het leerproces van organisaties die met de uitkomsten van het onderzoek aan de slag gaan.

Agressievrij werken

Agressie tegen jeugdwerkers. Online, verbaal of fysiek. Het komt veel voor en een kant-en-klare oplossing is er niet. Agressie gaat ten koste van het werkplezier, leidt tot verzuim en een veelgenoemde reden om te stoppen met werken in jeugdhulp. Alles in het werk om agressie te voorkomen en/of te verminderen. Waardoor medewerkers meer in hun kracht staan, langer gezond blijven en minder snel de sector verlaten. In 2020 is een projectgroep gevormd met professionals uit het veld zij halen in goede voorbeelden en succesfactoren op.

Alle kansen benut

Wat doe je als als verschillende jeugdzorgorganisaties tegelijkertijd, dezelfde vissen uit dezelfde vijver willen vangen? Dan creëer je nieuwe vijvers. Dat is in de kern het doel van het project ‘arbeidsmarktproblematiek in de jeugdzorg: alle kansen benut?’

Een succesvol initiatief van Inge Kuipers van JB West krijgt vanaf 2021 een vertaling in het landelijk project van Jeugdzorg werkt! Om alle mogelijkheden voor werkgevers inzichtelijk te maken en de registratieroute voor zij-instromers overzichtelijker: alle informatie op één plek en specifiek advies voor werkgevers, zodat de kansen ook echt benut gaan worden!

 

Aantrekkelijke sector: kom werken in jeugdzorg

Wij geven ook informatie aan scholieren, studiekiezers, ouders en zij-instromers over werken in jeugdzorg. Een duidelijk en eerlijk beeld van werken in jeugdzorg, zodat studiekiezers een weloverwogen keuze maken. En een goede aansluiting van opleiding naar starten in de branche. Via Jeugdzorg werkt! delen wij informatie over functies, opleidingen, diploma’s en salarisschalen. En inspiratieverhalen, vlogs en video’s. Geen studiekeuzebeurs dit jaar vanwege corona, maar een webinar tijdens de digitale voorlichtingsweek van StudiekeuzeLAB. Via een leuke vlog gaf een jonge jeugdwerker kregen scholieren en studiekiezer een kijkje in de keuken van jeugdzorg. Per chat konden scholieren live vragen stellen.

Gezond en veilig werken

Aanpak werkplezier

Meer werkplezier en minder werkdruk zorgt voor minder verzuim, minder uitstroom en meer tevreden medewerkers. Werkdruk en werkplezier staat ook in 2020 weer hoog op de agenda. Een betere samenwerking, waardering en erkenning verhogen het werkplezier. Het vergroten van de weerbaarheid en veerkracht vermindert de werkdruk. Jeugdzorg werkt! organiseerde hiervoor de verschillende workshops en trainingen:

Inspelen op werken in coronatijd

Het coronavirus heeft impact op iedereen. Ook op jeugdzorgwerkers. In tijden van corona elkaar blijven ondersteunen, als werknemers en werkgevers, is een hele kunst. Het is belangrijk dat medewerkers goed en met plezier hun werk kunnen (blijven) doen. Hoe doe je dat? Hoe ondersteun je als werkgever je medewerkers in deze tijd van corona? En zorg je voor verbinding? Welke online tools kun je als jeugdzorgwerker inzetten voor contact met ouders en kinderen? En hoe blijf je fysiek en mentaal in vorm? Op de coronapagina van Jeugdzorg werkt! vind je tips, ideeën en goede voorbeelden om je op weg te helpen. Om duidelijk te scheppen in wat je moet doen in welke situatie en wie je daarbij moet betrekken, ontwikkelde Jeugdzorg werkt! de beslisboom werk en corona.

Cao

Overzichtelijk, gebruiksvriendelijk en toegankelijk. Dat is nieuwe cao website met handige zoekfunctie. Alle informatie over de Cao Jeugdzorg vind je op de nieuw ontwikkelde site. De afspraken uit het cao-akkoord, de salaristabellen, teksten en bijlagen. De meest bezochte onderwerpen zoals salaris en vakantie zijn direct toegankelijk en ook korte routes naar het downloaden van de salarisschalen en de complete cao. Het lanceren van deze website levert veel extra bezoekers.

Bekijk de website

Onderzoek

Op zoek naar actuele gegevens van de arbeidsmarkt jeugdzorg? We participeren met de branches in kinderopvang en sociaal werk, actief in het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW). Daardoor beschikken wij altijd over actuele branchegegevens, ontwikkelingen en trends. Een goede basis voor beleid. We presenteren en delen de highlights via factsheets over verzuim, werkdruk, agressie, vitaliteit en kengetallen van jeugd.

Communicatie

Het bereik van Jeugdzorg werkt! groeit enorm. Het bezoekersaantal op de website verdubbelde, mede dankzij het lanceren van nieuwe site: cao.jeugdzorg-werkt.nl. Ook het aantal volgers op de socials liet een groei zien. Hoewel de landelijke trend dalend is, steeg het aantal volgers op Twitter steeg met 8 procent. Facebook groeide met 11 procent en LinkedIn maakte een spectaculaire groei door. Eind december telde het kanaal 9449 volgers een stijging van 741 procent.

www.jeugdzorgwerkt.nl

270.140 Stijging 47% Bezoekers

180.984 Unieke bezoekers

472.663 Paginaweergaven

Aantal volgers op social media

  • 9.449 Stijging 741%
  • 330 Stijging 11%
  • 557 Stijging 8%

Nieuwsbrieven

1174 Stijging 9% Abonnees

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Meest gelezen artikelen

  1. Coronavirus afspraken en regelingen
  2. Cao verlengt tot 1 april 2020
  3. Coronavirus en jeugdzorg

Helpdesk EVC

Bekijk het EVC-loket jeugd en gezinsprofessional

Jeugdzorg werkt! is de naam van de samenwerking van werkgeversorganisatie Jeugdzorg Nederland met werknemersorganisaties FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en FBZ. In het Platform Arbeidsmarkt Jeugdzorg en de cao-tafel Jeugdzorg zetten zij zich samen in voor een aantrekkelijke sector en een gezonde arbeidsmarkt met goede arbeidsvoorwaarden. We willen medewerkers in jeugdzorg in staat stellen om hun vak optimaal te doen en daarmee het verschil te maken voor jeugdigen en gezinnen. Daarom zorgen wij dat zij hun werk op een goede, gezonde manier en met plezier kunnen doen. Alle werkgevers in de sector jeugdzorg dragen daarvoor een bijdrage af aan het arbeidsmarktfonds FCB.