Jaarbeeld 2020

Kom en blijf werken in jeugdzorg

Het coronavirus heeft impact op iedereen. Ook op jeugdzorg. Ook in moeilijke tijden is het belangrijk dat werkgevers en werknemers samen werken aan een gezonde arbeidsmarkt waarin professionals veilig en met plezier hun werk kunnen blijven doen. Om dat te realiseren ontwikkelt Jeugdzorg werkt! producten, tools en trainingen. Zoals de beslisboom jeugdzorg en corona, de werkdrukscan en trainingen rond het thema werkdruk en werkplezier. Vanuit het programma Jeugdhulp. Alles in het werk, werken wij aan een aantrekkelijke sector met sterke mensen en organisaties. We deden onderzoek naar de ingrediënten van een aantrekkelijke organisatie en deelden de uitkomsten in een rapport en goede voorbeelden in een e-book. Ook lanceerden we een nieuwe toegankelijke en gebruiksvriendelijke cao-website. Nieuwsgierig naar alle activiteiten?

Gezond en veilig werken

Aanpak werkplezier

Meer werkplezier en minder werkdruk zorgen voor minder verzuim, minder uitstroom en meer tevreden medewerkers. Werkdruk en werkplezier is daarom ook in 2020 een belangrijk thema. Een betere samenwerking, waardering en erkenning verhogen werkplezier. Het vergroten van de weerbaarheid en veerkracht is de sleutel tot minder werkdruk. Jeugdzorg werkt! organiseerde hiervoor verschillende workshops en trainingen:

Werken in coronatijd

Werken in tijden van corona. Hoe doe je dat? Het is belangrijk dat medewerkers goed en met plezier hun werk kunnen (blijven) doen. Hoe ondersteun je als werkgever je medewerkers in deze tijd? En zorg je voor verbinding? Welke online tools kun je als jeugdzorgwerker inzetten voor contact met ouders en kinderen? En hoe blijf je fysiek en mentaal in vorm? Op de coronapagina van Jeugdzorg werkt! vind je tips, ideeën en goede voorbeelden om je op weg te helpen. Om duidelijkheid te scheppen in wat je moet doen in welke situatie en wie je daarbij moet betrekken, ontwikkelde Jeugdzorg werkt! de beslisboom jeugdzorg en corona.

Jeugdhulp. Alles in het werk

Alles in het werk voor een aantrekkelijke sector, waar professionals en jeugdwerkers met plezier (blijven) werken. Helaas zorgen hoge werkdruk, agressie en een tekort aan personeel ervoor dat veel gepassioneerde collega’s uitvallen of de sector verlaten. Dat gaan we aanpakken. In het Platform Arbeidsmarkt Jeugdzorg werken Jeugdzorg Nederland en de vakbonden samen aan een gezonde arbeidsmarkt en arbeidsvoorwaarden. De activiteiten van Jeugdhulp. Alles in het werk vormen een extra impuls van deze partijen samen met de Ministeries VWS en JenV.

Op de nieuwe website www.jeugdhulpallesinhetwerk.nl delen we goede voorbeelden, tips en kennis. We gaan niet het wiel opnieuw uitvinden, maar versterken wat werkt. Dat doen we samen met professionals, medewerkers en het brede netwerk van jeugdhulp. Zo werken we samen aan een sector waar het lekker werken is, aan de volgende thema’s:

Bekijk de animatie

Inwerken en behouden

Een collega goed inwerken in jeugdhulp vraagt aandacht en tijd. Want als werkgever wil je dat nieuwe collega’s zich welkom en ondersteund voelen en graag voor je organisatie willen blijven werken. Maar hoe doe je dat als leidinggevende of collega op een goede manier met een overvolle agenda en een hoge caseload? Alles in het werk om te onderzoeken wat het verschil maakt voor een goede start en duurzame carrière in jeugdhulp.

Blijf voor de jeugd

Voor medewerkers die hun baan dreigen te verliezen of professionals die op zoek zijn naar een volgende stap in hun carrière, zijn er volop kansen. Maar daarvoor is wel inzicht nodig in de mogelijkheden en de mooie functies binnen de sector. Alles in het werk om dit in kaart te brengen en zo te voorkomen dat jeugdwerkers onnodig de sector verlaten. Uit een brainstorm met professionals in het veld kwamen 2 x 7 ideeën naar voren. In 2021 gaan we hiermee aan de slag. Alles in het werk om dit voor jou in kaart te brengen en zo te voorkomen dat jeugdwerkers onnodig de sector verlaten.

Aantrekkelijke organisatie

Aantrekkelijke organisaties zijn de bouwstenen voor een aantrekkelijke sector. En het antwoord op het grote verloop en het hoge verzuim. Wat maakt een organisatie aantrekkelijk om voor te werken? Wat bepaalt of iemand blijft of gaat? Jeugdhulp. Alles in het werk stelde die vraag aan medewerkers en bestuurders in de brede jeugdhulp. We zetten de tien belangrijkste ingrediënten uit het onderzoek op een rij en verzamelen goede voorbeelden en tips in een inspiratieboek ‘Hoe bouw je een aantrekkelijke organisatie?’ In 2021 volgt Jeugdhulp. Alles in het werk het leerproces van organisaties die met de uitkomsten van het onderzoek aan de slag gaan.

Agressievrij werken

Agressie tegen jeugdwerkers. Online, verbaal of fysiek. Het komt veel voor en een kant-en-klare oplossing is er niet. Agressie gaat ten koste van het werkplezier, leidt tot verzuim en is een veelgenoemde reden om te stoppen met werken in jeugdhulp. Alles in het werk om agressie te voorkomen of te verminderen. Waardoor medewerkers meer in hun kracht staan, langer gezond blijven en minder snel de sector verlaten. In 2020 is een projectgroep gevormd met professionals uit het veld, zij halen goede voorbeelden en succesfactoren op en delen deze in 2021.

Alle kansen benut

Wat doe je als verschillende jeugdzorgorganisaties tegelijkertijd, dezelfde vissen uit dezelfde vijver willen vangen? Dan creëer je nieuwe vijvers. Dat is in de kern het doel van het project ‘arbeidsmarktproblematiek in de jeugdzorg: alle kansen benut?’

Een succesvol initiatief van Inge Kuipers van JB West krijgt vanaf 2021 een vertaling in het landelijk project van Jeugdzorg werkt! We maken alle mogelijkheden voor werkgevers inzichtelijk en de registratieroute voor zij-instromers overzichtelijker: alle informatie op één plek en specifiek advies voor werkgevers, zodat de kansen ook echt benut gaan worden!

Lees het interview

Aantrekkelijke sector: kom werken in jeugdzorg

Wij geven ook informatie aan scholieren, studiekiezers, ouders en zij-instromers over werken in jeugdzorg. Een duidelijk en eerlijk beeld van werken in jeugdzorg, zodat studiekiezers een weloverwogen keuze maken. En een goede aansluiting van opleiding naar starten in de branche. Via Jeugdzorg werkt! delen wij informatie over functies, opleidingen, diploma’s en salarisschalen. En inspiratieverhalen, vlogs en video’s. Geen studiekeuzebeurs dit jaar vanwege corona, maar een webinar tijdens de digitale voorlichtingsweek van StudiekeuzeLAB. In een leuke vlog gaf een jonge jeugdwerker scholieren en studiekiezers een kijkje in de keuken van jeugdzorg. Per chat konden scholieren live vragen stellen.
Wij participeren in YouChooz en Ik Zorg.

Cao

Overzichtelijk, gebruiksvriendelijk en toegankelijk. Dat is de nieuwe cao website met handige zoekfunctie. Alle informatie over de Cao Jeugdzorg vind je hier. De afspraken uit het cao-akkoord, salaristabellen en bijlagen. De meest bezochte onderwerpen zoals salaris en vakantie zijn direct toegankelijk en ook korte routes naar het downloaden van de salarisschalen en de complete cao. De nieuwe website wordt goed gevonden en levert veel extra bezoekers op.

Bekijk de website

Onderzoek

Op zoek naar actuele gegevens van de arbeidsmarkt jeugdzorg? We participeren met de branches kinderopvang en sociaal werk, actief in het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW). Daardoor beschikken wij altijd over actuele branchegegevens, ontwikkelingen en trends. Een goede basis voor beleid. We presenteren en delen de highlights via factsheets over verzuim, werkdruk, agressie, vitaliteit en kengetallen van jeugd.

Communicatie

Het bereik van Jeugdzorg werkt! groeide enorm. Het bezoekersaantal op de website verdubbelde. Ook het aantal volgers op de socials liet een groei zien. Hoewel de landelijke trend dalend is, steeg het aantal volgers op Twitter met 8 procent. Facebook groeide met 11 procent en LinkedIn maakte een spectaculaire groei door. Eind december telde het kanaal 9449 volgers een stijging van 741 procent.

www.jeugdzorgwerkt.nl

270.140 Stijging 47% Bezoekers

180.984 Unieke bezoekers

472.663 Paginaweergaven

Aantal volgers op social media

  • 9.449 Stijging 741%
  • 330 Stijging 11%
  • 557 Stijging 8%

Jeugdzorg werkt! is de naam van de samenwerking van werkgeversorganisatie Jeugdzorg Nederland met werknemersorganisaties FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en FBZ. In het Platform Arbeidsmarkt Jeugdzorg en de cao-tafel Jeugdzorg zetten zij zich samen in voor een aantrekkelijke sector en een gezonde arbeidsmarkt met goede arbeidsvoorwaarden. We willen medewerkers in jeugdzorg in staat stellen om hun vak optimaal te doen en daarmee het verschil te maken voor jeugdigen en gezinnen. Daarom zorgen wij dat zij hun werk op een goede, gezonde manier en met plezier kunnen doen. Alle werkgevers in de sector jeugdzorg dragen daarvoor een bijdrage af aan het arbeidsmarktfonds FCB.

Download PDF versie