Jaarbericht 2019

Samen werken aan ontwikkeling. Voor een arbeidsmarkt in balans. Een aantrekkelijke sector met sterke mensen en sterke organisaties en goede arbeidsvoorwaarden. Daar zetten werkgevers en werknemers zich samen voor in. Hoe zorg je dat mensen in jeugdzorg willen komen en blijven werken? En gezond en veilig hun werk kunnen doen? Lees alles over onze activiteiten, producten, diensten, tools, trainingen en onderzoeken in dit jaaroverzicht.

Onze missie?

Werkgevers en werknemers willen er samen voor zorgen dat medewerkers in jeugdzorg hun vak verantwoord en professioneel kunnen doen en daarmee het verschil maken voor kinderen, jongeren en gezinnen. Daarom zorgen wij dat zij hun werk op een goede, gezonde manier en met plezier kunnen doen.

Aantrekkelijke sector: blijf werken in jeugdzorg!

Binden en boeien

Om mensen voor de sector te behouden, onderzoeken we hoe we uitstroom kunnen beperken en starten we projecten die daaraan bijdragen. Een mooi voorbeeld daarvan is de pilot employee experience. Welke reis maakt een medewerker van binnenkomst tot vertrek? En wat kunnen andere organisaties daarvan leren?
Daarnaast nemen wij deel aan de landelijke campagne van VWS: IkZorg. Sinds het najaar van 2019 richt deze campagne zich ook op behoud. Steff, trajectbegeleider werken en opleiden van Jeugdhulp Parlan was te zien in een tv-commercial en werd genomineerd voor een Gouden Loekie.
Dankzij initiatief van het platform is de Arbeidsmarktagenda Jeugd gestart, met extra middelen van VWS. Doel? Goede voorbeelden delen en goede initiatieven uit jeugdzorg versterken.

Gezond en veilig werken

Om te zorgen dat medewerkers hun werk gezond en met plezier kunnen doen, ontwikkelt Jeugdzorg werkt! tools, apps, trainingen en spellen. Zoals trainingen en video’s over online agressie en de app Veilig Huisbezoek. Teams die het gesprek willen aangaan over agressie en werkdruk kunnen aan de slag met het agressiespel en het werkdrukspel. Werkdruk en werkplezier is in 2019 een belangrijk thema en dat blijft zo. Want werkplezier heeft invloed op veel aspecten van het werk: samenwerking, weerbaarheid en veerkracht. En wat werkt voor professionals werkt ook voor organisaties. Werkplezier betekent minder verzuim, minder uitstroom en meer tevreden medewerkers.

Stimuleren van werkplezier en aanpakken van werkdruk

Hoe stimuleer je werkplezier? En hoe pak je werkdruk aan? Deze vragen stonden hoog op de agenda in 2019. Op basis van de cao-afspraak is een breed pakket aangeboden voor organisaties en medewerkers. Van het werkdruktheater en het Event Werkplezier XL tot de prijsvraag voor het beste idee om werkdruk te verlagen: De Gouden Accu en meer. Jeugdzorg werkt! is volop bezig om nieuwe trainingen en tools te ontwikkelen. De eerste training Focus op veerkracht is inmiddels gepland.

Nieuwsgierig naar al onze activiteiten? Goede voorbeelden, tips of een stappenplan voor werkdruk? Lees het inspiratiemagazine Werkplezier werkt!

Lees het inspiratiemagazine

Aantrekkelijke sector: kom werken in jeugdzorg!

Wij geven ook informatie aan scholieren, studiekiezers, ouders en zij-instromers over werken in jeugdzorg. Via onze website delen wij informatie over functies, opleidingen, diploma’s en salarisschalen.  En inspiratieverhalen en – video’s over het mooiste werk van de wereld. Ook geven wij voorlichting op studiebeurzen.

Innovatie en samenwerking

Een dynamische arbeidsmarkt vraagt een brede blik en een ander perspectief. Anders denken én anders doen. In dit e-magazine lees je acht inspirerende voorbeelden van bijzondere manieren van samenwerken. In nieuwe vormen, met andere partners of in spannende combinaties. Zo stimuleren wij innovatie en samenwerking.

Met verhalen, video’s, visuals en veel tips. Met volop inspiratie van SIGRA, Spirit Jeugdhulp, Brabant Werk(t)Zeker, De Werkgeverij en SJS Brabant en Fontys Hogescholen.

Lees het inspiratiemagazine

Onderzoek

Op zoek naar actuele gegevens over jeugdzorg en ontwikkelingen en trends van de arbeidsmarkt? Wij participeren actief in het zorg- en welzijnsbrede onderzoeksprogramma  Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW). Daardoor beschikken wij altijd over actuele branchegegevens, ontwikkelingen en trends. Een goede basis voor beleid. Wij presenteren en delen de highlights via factsheets over verzuim, werkdruk, agressie, kengetallen van de sector, vitaliteit, instroom en uitstroom van medewerkers.

Cao

Op www.jeugdzorgwerkt.nl vind je actuele informatie over de Cao Jeugdzorg en het functieboek: de actuele teksten en bedragen, toegang tot de geschillencommissie en landelijke beroepscommissie.

Communicatie

www.jeugdzorgwerkt.nl

141.686 bezoeken

96.671 unieke bezoekers

280.765 paginaweergaven

Aantal volgers op social media

  • 1275
  • 304
  • 513

Jeugdzorg werkt! is de naam van de samenwerking van werkgeversorganisatie Jeugdzorg Nederland met werknemersorganisaties FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en FBZ. In het Platform Arbeidsmarkt Jeugdzorg en de cao-tafel Jeugdzorg zetten zij zich samen in voor een aantrekkelijke sector en een gezonde arbeidsmarkt met goede arbeidsvoorwaarden. We willen medewerkers in jeugdzorg in staat stellen om hun vak optimaal te doen en daarmee het verschil te maken voor jeugdigen en gezinnen. Daarom zorgen wij dat zij hun werk op een goede, gezonde manier en met plezier kunnen doen. Alle werkgevers in de sector jeugdzorg dragen daarvoor een bijdrage af aan het arbeidsmarktfonds FCB.