Jaarbeeld 2022

Met ruimte en plezier werken in jeugdzorg

De sociale partners FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg en Welzijn, FBZ en Jeugdzorg Nederland werken samen in Jeugdzorg werkt! De werkomgeving van de medewerkers, de arbeidsmarkt en de arbeidsvoorwaarden is ons terrein. Jeugdzorg werkt! zet de medewerkers op nummer één! Want zij vormen de kern van jeugdzorg. Werken in jeugdzorg is belangrijk en iets om trots op te zijn. Maar het is bekend dat het werk ook onder druk staat. Daarom willen we bereiken dat medewerkers op een verantwoorde, professionele, gezonde manier én met plezier hun vak kunnen uitoefenen. Alleen dan kunnen we de maatschappelijke opdracht uitvoeren om goede zorg voor jeugd en gezin te leveren. In dit jaarbeeld geven we een overzicht van onze activiteiten die vaak samen met jullie tot stand zijn gekomen: van, voor en door de sector. Voor een betere arbeidsmarkt.

Platformleden Jeugdzorg werkt! aan het woord

Cao Jeugdzorg 2021-2023

Na een ultimatum, stakingen en manifestaties en een intensief onderhandelingstraject is het cao-partijen gelukt om op 16 mei 2022 het Cao Jeugdzorg akkoord 2021-2023 te ondertekenen. Hierin zijn nieuwe afspraken gemaakt over onder andere salaris, reis- en thuiswerkkosten, Individueel Keuzebudget, duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden, werkdruk en werkplezier, ouderschapsverlof en nog veel meer. Cao-partijen zijn het erover eens dat dit akkoord recht doet aan de grote inzet van medewerkers in jeugdzorg.

Complete Cao Jeugdzorg 2021 - 2023 Nieuws en informatie over de cao

Kom werken in jeugdzorg

Starters, doorstromers, mbo’ers, zij-instromers en herintreders. Allemaal dragen zij een steentje bij aan jeugdzorg. Binnen de sector is het heel goed mogelijk om op te leiden en te certificeren voor het werk binnen jeugdzorg. Jeugdzorg werkt! inspireert jeugdzorgorganisaties om dit goed te organiseren met het programma AlleKansenBenut! Met onder andere themabijeenkomsten voor alles wat erbij komt kijken om een zij-instromer of herintreder in te zetten binnen een jeugdzorgorganisatie. Tijdens het hybride congres op 24 november 2022 keken wij terug op 2022 en vooruit naar 2023.

Dit jaar heeft Jeugdzorg werkt! zich met andere arbeidsmarktfondsen in zorg, welzijn en sport ingezet om mensen te ondersteunen een bewuste keuze te maken voor jeugdzorg. Samen met YouChooz bieden we uitgebreide informatie om tot een weloverwogen keuze te komen. Want mensen die bewust kiezen voor jeugdzorg, blijven ook werken binnen onze mooie sector.

Jeugdhulp. Alles in het werk

Ook in 2022 blijven we samen met de ministeries VWS en J&V bouwen aan een aantrekkelijke sector. Wij zijn trots op ons werk in jeugdzorg en op alle collega’s die elke dag klaarstaan voor de jeugd. De afgelopen drie jaar werkten jeugdzorgprofessionals in zeven verschillende projectgroepen aan het programma Jeugdhulp. Alles in het werk. Dat maakt dit programma uniek. Door te versterken wat werkt heeft dit mooie producten, bruikbare tools, bijeenkomsten en vooral heel veel inspiratie opgeleverd.

Gezond, veilig en met plezier werken in jeugdzorg

Hoe zorg je dat je werk af komt én leuk blijft? Hoe werk je samen met je collega’s aan ontwikkeling? Jeugdzorg werkt! ontwikkelde hiervoor Werkplezier werkt! met veel tips en tools om het werk voor jeugdzorgmedewerkers leuker te maken. Wat kan je doen om de juiste medewerkers aan te trekken die bij jouw (aantrekkelijke) organisatie willen blijven werken? We hebben pilots gedaan met vijf jeugdzorgorganisaties die begeleid zijn door het HappinessBureau. Hun ervaringen, aanpak, resultaten en tips zijn beschreven in het e-book Medewerkersreis voor jeugdzorg.

De Arbocatalogus Jeugdzorg is vernieuwd om werkgevers te ondersteunen bij het stimuleren van gezond en veilig werken in hun organisatie. Met onder andere informatie en tips over het omgaan met werkdruk en ongewenst gedrag. Om zo te werken aan een veilige en gezonde werkomgeving in jeugdzorg. De Risicomonitor is geactualiseerd en weer officieel erkend als branchespecifiek RI&E-instrument.

Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in

Onderzoek, cijfers en AZW

Met onze deelname aan het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) zorgen we voor relevante arbeidsmarktinformatie, zoals de vacaturegraad binnen de sector of het jaarlijks gemiddelde verzuimpercentage. Wij onderzoeken de laatste branchegegevens, ontwikkelingen en trends, doen regelmatig onderzoek binnen diverse thema’s en zetten enquêtes uit bij ons panel. Wij spelen met onze activiteiten in op de uitkomsten uit onderzoek. De uitkomsten van onderzoek delen wij, zodat jeugdzorgorganisaties hiermee rekening kunnen houden bij de ontwikkeling van hun beleid.

Vooruitblik 2023

Helaas is de hoge werkdruk, agressie en het tekort aan personeel niet opgelost. Daarom gaan wij in 2023 door met activiteiten van, voor en door het werkveld. We blijven bestaande producten onder de aandacht brengen, zodat Jeugdzorg werkt! het werkveld in staat stelt het werk op een goede, gezonde en plezierige manier te blijven doen. Een paar voorbeelden:

We gaan verder met de invulling van de cao-afspraken zoals het Individueel Keuzebudget, het versterken van werkplezier en duurzame inzetbaarheid.

We promoten de Complete agressie-aanpak, zodat jeugdzorgorganisaties hierna aan de slag gaan. Deze aanpak is met professionals ontwikkeld binnen Jeugdhulp. Alles in het werk.

Komend jaar blijven we ook aandacht besteden aan studiekiezers: hebben zij een reëel beeld van het werk en zijn zij geschikt om het werk binnen jeugdzorg te kunnen doen? Zo zorgen we dat de juiste mensen voor ons vak kiezen en de sector instromen.

Communicatie en bereik

Binnen jeugdzorg weten werkgevers, werknemers én werkzoekenden onze website goed te vinden. Inmiddels hebben we een breed scala aan tools, tips, praktijkvoorbeelden en artikelen om het werkveld te informeren en inspireren om met belangrijke thema’s aan de slag te gaan. Het bereik onder de doelgroepen blijft groeien. De ruim 293.000 unieke bezoekers zijn samen goed voor 1,3 miljoen paginaweergaven. Dit is een groei van 24 procent bezoekers ten opzichte van 2021. Ook LinkedIn groeide in 2022 flink met een percentage van 37 procent en bijna 20.000 volgers. Het aantal nieuwsbriefabonnees steeg met 12 procent. En Jeugdhulp. Alles in het werk deed het ook heel goed. Bekijk het overzicht.

www.jeugdzorg-werkt.nl

473.797 Websitebezoekers

293.069 Unieke bezoekers

1.305.503 Paginaweergaven

Aantal volgers op social media

  • 19.778

Jeugdzorg werkt! is de samenwerking van werkgeversorganisatie Jeugdzorg Nederland met werknemersorganisaties FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg en Welzijn en FBZ. Het Platform Arbeidsmarkt Jeugdzorg en de cao-tafel Jeugdzorg zetten zich samen in voor een aantrekkelijke sector en een gezonde arbeidsmarkt met goede arbeidsvoorwaarden. De jeugdzorgmedewerkers vormen de kern van jeugdzorg. We willen ze dan ook in staat stellen om hun vak optimaal te doen en daarmee het verschil te maken voor jeugdigen en gezinnen. Daarom zorgen wij dat zij hun werk op een goede, gezonde manier en met plezier kunnen doen.

In het arbeidsmarktplatform Jeugdzorg werkt! werken werkgevers en werknemers samen aan een sterke en aantrekkelijke sector met een gezonde arbeidsmarkt en goede arbeidsvoorwaarden. Jeugdzorg werkt! maar ook het Overleg Arbeidsvoorwaarden Jeugdzorg werken onder de juridische paraplu van het arbeidsmarktfonds FCB. Alle werkgevers in de sector jeugdzorg dragen daarvoor een bijdrage af aan het arbeidsmarktfonds FCB. Met de FCB-bijdrage ondersteun je alle activiteiten van Jeugdzorg werkt! en kun je gebruikmaken van de producten en onze dienstverlening.

Download de pdf-versie

↑ Terug naar boven