Jaarbeeld 2021

Maak werken in jeugdzorg weer aantrekkelijk

Samen werken aan een gezonde arbeidsmarkt waarin professionals veilig en met plezier hun werk kunnen blijven doen. Dat is extra nodig in een tijd waarin het werken in jeugdzorg zwaar is en het belangrijk is om zoveel mogelijk mensen te behouden voor het mooie werk. We blikken terug op een mooi jaar. Een jaar waarin we alles in het werk hebben gezet voor het inwerken en behouden van jeugdhulpprofessionals. Samen doen wij dit als Jeugdzorg werkt! Een jaar met ingrediënten, inspiratie en handvatten om een aantrekkelijke organisatie te worden. Maar ook een stevige aanpak tegen agressie, veel aandacht voor zij-instroom vanuit het programma AlleKansenBenut en de medewerkersreis. Dit en meer activiteiten lees je in het jaarbeeld van Jeugdzorg werkt! het arbeidsmarktfonds van Jeugdzorg Nederland, FNV Zorg en Welzijn, CNV Zorg en Welzijn en FBZ.

Jeugdhulp. Alles in het werk

Samen bouwen aan een aantrekkelijke sector staat ook in 2021 hoog op de agenda. Alles in het werk voor een sector waarin jij en jouw collega’s met plezier werken én blijven werken. Waar je voldoende ruimte en mogelijkheden ervaart om te doen waar je passie ligt: er zijn voor de jeugd. Dat is de kern van het driejarige programma Jeugdhulp. Alles in het werk. De ministeries van VWS en J&V doen ook mee en financieren het programma. Met jeugdprofessionals in projectgroepen wordt gewerkt aan de thema’s Inwerken en behouden, Blijf voor de jeugd, Aantrekkelijke organisatie en Agressievrij werken. En met succes. Er zijn al mooie resultaten bereikt. In 2022 volgen resultaten op de onderwerpen Mbo’ers in de jeugdhulp, arbeidsmarkteffecten SKJ-registratie en Emancipatie van de professional. Na een inspirerende (live) impactbijeenkomst met alle projectleden en een sessie voor genodigden op 2 november 2021, werken we nu aan een inspiratieweek van 20 tot en met 24 juni.

Inwerken en behouden 

Goede voorbeelden zoeken en een businesscase uitwerken. Dat heeft de projectgroep Inwerken en behouden gedaan. Conclusie? Er is meer nodig dan een goed inwerkbeleid. Medewerkers willen zich gezien én gehoord voelen. Daarom ontwikkelden we een integrale aanpak: de humane organisatie. Het doel is te zorgen voor een duurzame relatie tussen werkgever en medewerker en tussen jeugdhulpprofessional en cliënt.

Blijf voor de jeugd

Alles in het werk om (boventallige) professionals te behouden voor de jeugd. Want vertrek naar andere sectoren moeten we zoveel mogelijk voorkomen. We willen dat jeugdhulpprofessionals met een onzekere arbeidsmarktpositie zich geholpen, geïnspireerd en gefaciliteerd voelen. Daarom ontwikkelden we een online verzamelplek voor jeugdhulpprofessionals met ervaringsverhalen, informatie, visuals en praktische tools op www.blijfvoordejeugd.nl. Gebaseerd op hun eigen behoeften. Een plek waar ze zien waar hun kansen liggen en hoe ze die kunnen aanpakken. Deze verzamelplek wordt in 2022 verder uitgebouwd en gepromoot.

Aantrekkelijke organisatie

Hoe word je een aantrekkelijke organisatie? En welke ingrediënten bepalen het succes? Op basis van onderzoek onder medewerkers en bestuurders in jeugdhulp is een top tien samengesteld. Goede voorbeelden, tips, tools en inspiratieverhalen van de eerste vijf succesfactoren zijn verzameld in dit inspiratieboek. In 2021 maakten we vijf edities van het groeiboek.

Centraal stellen van het belang van kinderen en jongeren staat met 78 procent op nummer één. Op twee staat tijd voor reflectie. Het derde ingrediënt is waardering en erkenning van professionals. Daarna volgt cultuur van vertrouwen binnen de organisatie. Aandacht voor werkplezier staat met 55 procent op nummer vijf en daarmee is het inspiratieboek compleet. In 2022 volgen wij het leerproces van Triade Vitree die met de uitkomsten van het onderzoek aan de slag gaat.

Download complete versie e-book Hoe bouw je een aantrekkelijke organisatie

Agressievrij werken 

Een structurele aanpak tegen agressie was hard nodig. Tijd voor actie! Daarom ging de projectgroep Agressievrij werken op zoek naar goede praktijkvoorbeelden. Het resultaat? Een integrale aanpak. Een handreiking met de aanpak, een handige checklist en advies over borging. Na de eerste fase is in begin 2022 de pilot ‘Integrale aanpak veilig werken’ gestart. Drie jeugdhulporganisaties gaan aan de slag met de integrale aanpak en nemen samen met een expert hun agressiebeleid onder de loep. Hoe werkt het in de praktijk? Het doel is om met de resultaten andere jeugdhulporganisaties die hiermee aan de slag willen te inspireren.

AlleKansenBenut!

De registratieroute voor zij-instromers overzichtelijker, de informatie voor werkgevers inzichtelijker maken én alle informatie op één online verzamelplek. Met die ambities ging AlleKansenBenut aan de slag en met succes. Het resultaat? Vijftig informatiebijeenkomsten, adviestrajecten, een landelijke bijeenkomst met ruim 200 potentiële zij-instromers en herintreders, een organisatiescan en een campagnewebsite www.jeugdzorg-werkt.nl/zij-instroom. Een webpagina waar Jeugdzorg werkt! werkgevers en werkzoekenden informeren en inspireren met tips, tools, routes en succesverhalen. Ook grote plannen voor 2022. We starten een pilot zij-instroom met vier organisaties en organiseren maandelijkse themabijeenkomsten. Met het ondersteuningsteam Kansen voor de professional bieden wij organisaties een helpende hand voor specifieke vragen rond zij-instroom in de organisatie.

Lees het interview met Inge Kuijpers

Gezond en veilig werken

Werving en behoud

Het creëren van de juiste medewerkerservaring helpt organisaties makkelijker en betere medewerkers te vinden of juist te behouden. In 2021 zijn vijf jeugdhulporganisaties aan de slag gegaan met de pilot medewerkersreis. Door het ophalen van ervaringen en contactmomenten van medewerkers binnen hun medewerkersreis en het in kaart brengen en onderzoeken wat zij verwachten en belangrijk vinden worden er samen nieuwe ervaringen gecreëerd waardoor medewerkers met meer plezier werken. In 2022 delen wij de resultaten in een e-book.

Kom werken in jeugdzorg 

In 2021 stond Jeugdzorg werkt! op drie studiekeuzebeurzen. We gingen in gesprek met honderden scholieren over werk, opleidingen en baankansen in jeugdzorg. Via onze website voor werkzoekenden en informeren en inspireren we geïnteresseerden over opleidingen en functies in jeugdzorg. Ook zijn wij mede-eigenaar van de website voor werkzoekenden YouChooz en participeren in Ik Zorg.
Afgelopen jaar zijn wij een verkenning gestart om te zien in hoeverre de verwachtingen van scholieren en studenten aansluiten bij de realiteit van starten met werken in jeugdzorg. Met de uitkomsten willen we de voorlichting nog beter laten aansluiten op het werk.

Cao

Overzichtelijk, gebruiksvriendelijk en toegankelijk. Op de cao-website met handige zoekfunctie vind je alle informatie over de Cao Jeugdzorg bij elkaar. Met de afspraken uit het cao-akkoord, salaristabellen en bijlagen. De meest bezochte onderwerpen zoals salaris en vakantie zijn direct toegankelijk en ook korte routes naar het downloaden van de salarisschalen en de complete cao.

Direct naar salarisschalen

Onderzoek, cijfers en AZW

Benieuwd naar actuele arbeidsmarktcijfers in jeugdzorg? We participeren met de branches kinderopvang en sociaal werk in het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW). Zo zijn wij altijd op de hoogte van de laatste branchegegevens, ontwikkelingen en trends. In de visuals presenteren we cijfers over branchegegevens, verzuim en arbeidsmarktontwikkelingen.

Communicatie en impact

Een nieuwe website voor Jeugdzorg werkt! Met specifieke content voor werkgevers, werknemers en werkzoekenden. De inhoud en de meerwaarde wordt hierdoor meer zichtbaar. Ook hebben we een grote slag gemaakt in gebruiksvriendelijkheid, vindbaarheid, herkenbaarheid en design. Het bereik van Jeugdzorg werkt! blijft groeien. Met nog meer bezoekers op de website en een verdubbeling van de paginaweergaven naar 1 miljoen. Ook het aantal volgers op de sociale kanalen gaat op de teller omhoog. LinkedIn groeide door met 52,9 procent en Facebook doet het heel goed met een groei van ruim 69 procent. Ook het aantal nieuwsbriefabonnees zat in de lift en steeg met 15,7 procent.

www.jeugdzorg-werkt.nl

372.467 Stijging 37,9% Website bezoekers

236.027 Unieke bezoekers

1.010.518 Pagina weergaven

Aantal volgers op social media

  • 14.445 Stijging 52,9%
  • 559 Stijging 69,4%

Jeugdzorg werkt! is de samenwerking van werkgeversorganisatie Jeugdzorg Nederland met werknemersorganisaties FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en FBZ. In het Platform Arbeidsmarkt Jeugdzorg en de cao-tafel Jeugdzorg zetten zij zich samen in voor een aantrekkelijke sector en een gezonde arbeidsmarkt met goede arbeidsvoorwaarden. We willen medewerkers in jeugdzorg in staat stellen om hun vak optimaal te doen en daarmee het verschil te maken voor jeugdigen en gezinnen. Daarom zorgen wij dat zij hun werk op een goede, gezonde manier en met plezier kunnen doen. Alle werkgevers in de sector jeugdzorg dragen daarvoor een bijdrage af aan het arbeidsmarktfonds FCB.

Download de PDF-versie

↑ Terug naar boven