Jaarbeeld 2021

Kom werken en ontwikkelen in kinderopvang

Opnieuw een bijzonder jaar. Met dilemma’s, onzekerheid en een aanhoudend personeelstekort. Interesseren voor werken, leren of ontwikkelen in kinderopvang. Daar zetten we ook in 2021 vol op in. Samen doen wij dit als Kinderopvang werkt! Met campagnes voor schoolverlaters, herintreders, zij-instromers en bso vanuit de campagne Kinderopvang dankzij jou. Ook zoeken we naar nieuwe manieren om mensen te vinden en te binden. En ontwikkelen instrumenten en tools die daarbij helpen. Zoals een e-book over combinatiebanen, de medewerkersreis en masterclasses en webinars over werkplezier. Strategisch personeelsbeleid is voorbereid zijn op de toekomst. En daarom zetten wij halverwege het jaar drie scenario’s met bijbehorende oplossingen op een rij. Om meer instroom te bevorderen werden bijna 200 diploma’s in 2021 toegevoegd aan de diplomalijst en werden de kwalificatie-eisen verruimd. Daarnaast beantwoordden wij vele cao- en opleidingsvragen. Dit en meer activiteiten lees je in het jaarbeeld van Kinderopvang werkt! het arbeidsmarktfonds van Brancheorganisatie Kinderopvang en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn.

Kinderopvang dankzij jou

We blikken terug op een rijk campagnejaar. De online campagnes voor scholieren, studenten, herintreders, bso en de grote steden lopen als een trein. Verhalen van pedagogisch medewerkers waarin zij laten zien hoe zij een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen zijn een succes op Facebook. Op de Dag van de Pedagogisch Medewerker laten we de waarde van kinderopvang zien in 135 activiteiten. Een mooie opbrengst dankzij de inzendingen van pedagogisch medewerkers en organisaties. Zij ontvangen een persoonlijke poster in campagnestijl. In 2021 startte ook de Dankzij-jou-koplopersgroep met twintig kinderopvangorganisaties die actief betrokken zijn bij (het uitdragen van) de campagne.

Bijna 150.000 mensen bezochten de website, waarvan ruim 82.000 de vacaturezoeker raadpleegden. Ook blijkt uit de bezoekcijfers veel animo voor opleidingen. De pagina met opleidingen is ruim 10.000 keer bezocht en bijna 13.000 mensen bezochten de pagina ‘werken en leren’. De test die laat zien of kinderopvang bij je past is in 2021 bijna 26.000 keer gedaan. We kunnen met recht zeggen dat er interesse is voor werken in kinderopvang.

De campagne werd genomineerd voor de prestigieuze Effie Awards en won de communicatieprijs De Bonk. Net voor het einde van het jaar kreeg de beroepstrots een flinke boost. Het speciaal gemaakte kerstlied ‘Dankzij jou’ passeerde de 450.000 weergaven.

Verhalen

We delen verhalen uit werken in kinderopvang. Want wie kan nu het beste vertellen hoe het is om in kinderopvang te werken? Precies, dat zijn natuurlijk pedagogisch medewerkers of studenten kinderopvang zelf. Ze vertellen over hun werk en de bijdrage die zij leveren aan de ontwikkeling van kinderen. We richten ons met deze verhalen ook op specifieke (doel)groepen zoals herintreders, zij-instromers, (werken- en leren) studenten, maar ook op de bso en mannen.

In 2022 delen wij wekelijks een verhaal met de ambassadeursactie 1voor1. Deel 1 moment voor 1 nieuw talent. Pedagogisch medewerkers spelen opnieuw de hoofdrol in deze actie en delen een bijzonder moment uit hun werk, waarmee ze laten zien wat het werk inhoudt en inspireren daarmee een nieuw talent om voor kinderopvang te kiezen. We stimuleren mensen in kinderopvang om zelf ook hun verhaal te delen. Lees alle verhalen.

Kom werken in kinderopvang

Naast de online campagne heeft Kinderopvang werkt! in 2021 ingezet op het interesseren van schoolverlaters voor werken en leren in kinderopvang. Via het deel voor werkzoekenden op  Kinderopvang werkt! delen wij informatie over functies, (verkorte) opleidingen en diploma’s, inspiratieverhalen, vlogs en video’s. Op drie  studiebeurzen gaven we in 2021 voorlichting over werk en opleidingen in kinderopvang. Daarnaast zijn wij mede-eigenaar van de website YouChooz.

Instroom, behoud en oplossingen personeelstekort

Goede kansen voor combinatiebanen

Mensen interesseren voor werken of leren in kinderopvang. Daar zetten we ook in 2021 vol op in. We zoeken naar nieuwe manieren om mensen te vinden en te binden. En ontwikkelen instrumenten en tools die daarbij helpen. Met een combinatiebaan bijvoorbeeld. Veel medewerkers zijn blij met het grotere aantal contracturen én de mogelijkheid zich breder te ontwikkelen. Vooral in de bso is dit een manier om de aantrekkingskracht van je organisatie te vergroten. Met het e-book ‘In vijf stappen naar een combinatiebaan’ kunnen organisaties hier direct mee aan de slag.

Vinden en binden met de medewerkersreis

Ook de medewerkersreis is een praktisch instrument om medewerkers te vinden die goed bij je organisatie passen. Met het online werkboek leer je hoe je jouw organisatie nog aantrekkelijker maakt en van je medewerkers échte ambassadeurs maakt. Met een stappenplan, tips, voorbeelden een quickscan en opdrachten om zelf mee aan de slag te gaan. Het online werkboek is de opbrengst van een pilot met elf kinderopvangorganisaties.

Werkplezier werkt!

Hoe creëer je meer werkgeluk en minder werkdruk in je kinderopvangorganisatie? Die vraag stond hoog op de agenda van Kinderopvang werkt! We organiseerden een tweetal masterclasses voor hr, leidinggevenden en management in kinderopvang. De deelnemers kregen coaching op hun eigen plan van aanpak en konden zo na afloop van de serie meteen aan de slag. We verzamelden tips, tricks en tools op een overzichtspagina. En tijdens een webinar lieten we deelnemers kennismaken met handige tools voor werkplezier.

Cao-nieuws

Bij het meldpunt Cao Kinderopvang kun je sinds september 2021 een melding doen over de naleving van de cao. Om de juiste toepassing te bevorderen, is de cao geschreven in begrijpelijke taal. Toch kan het gebeuren dat de cao niet goed wordt toegepast. Bewust of onbewust. Zowel medewerkers als werkgevers in kinderopvang kunnen een melding doen. Belangrijk is dat de melding betrekking heeft op meerdere medewerkers. Of op het hele personeel.

Om meer duidelijkheid te geven over wat niet-groepsgebonden werk is en hoe je dit berekent, is een brochure uitgebracht. Met handige rekenvoorbeelden.

Brochure: Minder werkdruk door niet-groepsgebonden werk

Online cao

Overzichtelijk, gebruiksvriendelijk en toegankelijk. Op de nieuwe cao-website met handige zoekfunctie vind je alle informatie over de Cao Kinderopvang bij elkaar. Met de afspraken uit het cao-akkoord, salaristabellen en bijlagen. De meest bezochte onderwerpen zoals salaris en vakantie zijn direct toegankelijk en ook korte routes naar het downloaden van de salarisschalen en de complete cao. Of gebruik de handige cao-app.

Download de Cao-app Kinderopvang

Verruiming kwalificatie-eisen

Om meer instroom te bevorderen werden bijna 200 diploma’s in 2021 toegevoegd aan de diplomalijst. En er was meer goed nieuws in de strijd tegen de personeelstekorten. De EVC-branchestandaard Startbekwame pedagogisch medewerker werd net voor het einde van het jaar goedgekeurd door het Nationaal Kenniscentrum EVC. Voor kandidaten die niet beschikken over een opleidingsachtergrond pedagogisch medewerker, maar wel voldoende praktijkervaring hebben, is hierdoor een mogelijkheid gecreëerd om alsnog te kunnen voldoen aan de kwalificatie-eisen. Om ervaring en competenties op te doen kunnen ze aan de slag als pedagogisch medewerker in ontwikkeling.

Naar de Diplomacheck Overzicht verruimingen op een rij

Onderzoek, cijfers en AZW

Strategisch personeelsbeleid is voorbereid zijn op de toekomst. Kinderopvang werkt! zette medio 2021 drie scenario’s met bijbehorende oplossingen op een rij. Daarnaast monitoren wij ieder kwartaal het personeelstekort en kijken ook naar oplossingen. Uit de laatste peiling van 2021 komen combinatiebanen, instroom vanuit mbo en zij-instroom als mogelijke oplossingen naar voren.

Op zoek naar actuele gegevens over kinderopvang en ontwikkelingen en trends van de arbeidsmarkt? Wij participeren actief in het zorg- en welzijnsbrede onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW). Hierdoor beschikken wij altijd over actuele branchegegevens, ontwikkelingen en trends. Een goede basis voor beleid. Wij presenteren en delen de highlights via factsheets over verzuim, werkdruk, kengetallen van de sector, instroom en uitstroom van medewerkers.

Opleidingsvragen, cao-vragen en gelijkstellingsverzoeken

Het cao-secretariaat beantwoordt vragen over opleidingen, cao en diploma’s, verzorgt adviezen over gelijkstellingsverzoeken en ondersteunt de gelijkstellingscommissie bij gelijkstellingsverzoeken. Het aantal opleidingsvragen steeg naar 2.876, bijna 750 vragen gingen over cao. De meeste vragen gingen over inzetbaarheid, vakantie, verlof en beloning.

Gelijkstellingsverzoek

Als een gelijkstellingsverzoek nog nader onderzoek vraagt, kan een assessment als instrument worden gebruikt. Dit bestaat uit een digitaal en een praktijkdeel. Om in coronatijd het digitale gedeelte te laten doorgaan is proctoring ontwikkeld: de medewerker of sollicitant kan vanuit huis het assessment doen, waarbij meegekeken wordt of alles goed verloopt.

498 adviezen over gelijkstellingsverzoeken

 • 176 gelijkstellingsverzoeken voor
  pedagogisch medewerker
 • 45 gelijkstellingsverzoeken voor
  pedagogisch medewerker coach

Opleidingsvragen

2.876 opleidingsvragen beantwoord

 

Cao-vragen

742 cao-vragen beantwoord

 

Website

107 veelgestelde vragen en antwoorden

Communicatie en impact

Een nieuwe website voor Kinderopvang werkt! We bieden nu content op maat voor werkgevers, werknemers en werkzoekenden. De inhoud en de meerwaarde wordt hierdoor meer zichtbaar. Ook hebben we een grote slag gemaakt in gebruiksvriendelijkheid, vindbaarheid en herkenbaarheid en design. Het websitebezoek steeg met 35 procent. En ook op de andere kanalen blijft het bereik groeien. De Diplomacheck steeg met 50 procent naar ruim 112.000. Ook het aantal volgers op de socials zat flink in de lift. Het aantal volgers op Facebook en LinkedIn groeide bijna 50 procent. Instagram liet maar liefst een stijging van 75 procent zien.

www.kinderopvang-werkt.nl

841.263 Stijging35,1% bezoekers

2.308.023 paginaweergaven

www.kinderopvang­dankzijjou.nl

149.400 bezoekers

82.100 vacaturezoekers

25.900 bezoekers doen de test

Aantal volgers op de socials

 • 1.169 Stijging 47,7%
 • 2.487 Stijging 47,5%
 • 1.169 Stijging 75%

Nieuwsbrief

3.070 Stijging18,7% abonnees

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Best bezochte pagina's

 1. Combinatiebaan
 2. Cao-akkoord
 3. EVC-branchestandaard goedgekeurd

9.181 downloads

Aantal gebruikers: 99.589 Stijging 3,7%

Aantal sessies: 144.463

Kinderopvang werkt! is de samenwerking van werkgeversorganisaties Brancheorganisatie Kinderopvang en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang met de werknemersorganisaties FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn. In het Platform Arbeidsmarkt Kinderopvang en de cao-tafel Kinderopvang zetten zij zich samen in voor een aantrekkelijke sector en een gezonde arbeidsmarkt met goede arbeidsvoorwaarden. Alle werkgevers in de sector kinderopvang dragen  daarvoor een bijdrage af aan het arbeidsmarktfonds FCB.

Download PDF versie

↑ Terug naar boven