Inspiratie: Jeugdbescherming Gelderland

‘We zijn er voor het kind, niet voor de protocollen’

Beter voor de cliënt, minder werkdruk en uitstroom, positieve reactie keurmerkinstituut. Dat is de opbrengst van Focus: de nieuwe werkmethode van Jeugdbescherming Gelderland. Senior hrm- beleidsmedewerker René Meijer geeft tekst en uitleg.

 

Zorgen dat kinderen blijvend veilig zijn. Ook als daarvoor de regels soms opzijgeschoven moeten worden. Met die insteek oogst Jeugdbescherming Gelderland lof. ‘Doen waarvoor we in het leven zijn geroepen en goed in zijn. Daarop ligt weer de focus.’

Terug naar de bedoeling

‘We zijn er voor kinderen die hulp nodig hebben en dus ook voor het gezin waar ze deel van uitmaken. Hen willen we blijvende veiligheid bieden en daarom werken we samen met gemeenten, de Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis en aanbieders van jeugdhulp, -zorg en de jeugd ggz.

Essentie van het werk

De transitie van de jeugdzorg in 2015 laat diepe sporen na. Ook in Arnhem en omgeving. Bureau Jeugdzorg vormt zich om tot Jeugdbescherming Gelderland. Dat gaat gepaard met minder collega’s en financiële armslag, complexe casuïstiek én meer werkdruk. Volgens René Meijer een nare en negatieve periode.

‘Reorganiseren, nieuwe regels, dealen met gemeenten en ons bestaansrecht bewijzen. We zijn met van alles bezig, maar de dienstverlening aan kinderen en gezinnen raakt steeds dieper ondergesneeuwd. Daarom herdefiniëren we in 2018 onze missie: elke inspanning moet op de veiligheid van het kind gericht zijn, direct of indirect. Dat is de essentie van het werk.

Als iets daaraan niet bijdraagt, zoals onzinnige protocollen, is dat verspilling van geld en energie.’

Elke inspanning moet op de veiligheid van het kind gericht zijn, direct of indirect. Dat is de essentie van het werk.

Kortwiek het woud aan regels

Bij het nieuwe inzicht hoort ook een andere aanpak: Focus. Daarin is geen plek voor het klassieke overlegmodel tussen alleen jeugdwerker, gedragsdeskundige en de teamleider. Voortaan bespreken collega’s in zogenaamde  casuïstiek-teams met elkaar de problematiek rond ieder kind/gezin. ‘Wekelijks een dagdeel vol reflectie op het eigen werk, op inzichten en op kernbeslissingen’, voegt René Meijer toe.

Bijvoorbeeld wanneer iemand afwijkt van de voorschriften. Dat mag, maar je moet dan wel kunnen uitleggen waarom het kind/gezin er baat bij heeft. Focus biedt medewerkers meer ruimte en sluit aan op het registratiesysteem WIJZ. Het team registreert al tijdens de casuïstieksessies alle benodigde formulieren in dit systeem. Dat scheelt veel tijd.

Bijvoorbeeld wanneer iemand afwijkt van de voorschriften. Dat mag, maar je moet dan wel kunnen uitleggen waarom het kind/gezin er baat bij heeft.

Neem iedereen mee tijdens veranderingen

In 2018 start Focus en daalt het ziekteverzuim bij Jeugdbescherming Gelderland: van negen procent naar vijf. Volgens René Meijer kan dat bijna geen toeval zijn, al houdt hij een slag om de arm.

‘De professionaliteit van jeugdbeschermers staat in onze organisatie centraal. Zij reflecteren aldoor op hun eigen functioneren, zitten niet vast aan allerlei regelgeving en ervaren meer lol in het werk. Omdat ze kunnen doen, waarin ze goed zijn: kinderen veiligheid bieden.’ De medewerkers van stafdiensten als ict, financiën en hrm focussen ook een stuk strakker op de essentie van het werk.

Investeer meer in behoud van collega’s

Na de invoer van Focus is de uitstroom van personeel met bijna de helft afgenomen: van veertien procent in 2018 tot acht procent een jaar later. Volgens René Meijer komt dat ook door andere extra inspanningen van de organisatie.

‘Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat jij blijft? Die vraag hebben we aan alle medewerkers gesteld. De respons was groot. Een antwoord sprong eruit: met goede opleidingen. Dat gebeurt dan ook steeds meer in ons eigen expertisecentrum. Met onder meer online geaccrediteerde trainingen, waarmee je punten voor de SKJ-registratie kunt halen.’

Richt je op het hele systeem

In het begin moesten gemeenten en andere instanties wennen aan het nieuwe elan van de Gelderse partner. Dat betekende meer dan eens de filosofie van Focus uitleggen. Voor ouders hoeft dat niet. ‘Zij voelen de meerwaarde’, voegt René Meijer toe. ‘Dat we het voor hun kinderen doen. Het Keurmerkinstituut reageerde ook positief. Volgens de auditoren zijn we al een eind op de goede weg. Ze hebben vertrouwen in Focus.  Begin volgend jaar worden we als het goed is gehercertificeerd. Dat blijft natuurlijk spannend.’

Aan de slag met Focus? Download de whitepaper

1

Voorwaarden voor succes:

  • Neem de tijd bij het invoeren van veranderingen.
  • Maak medewerkers en teams vrij om vernieuwingen eigen te maken.
  • Goed voorbeeld doet volgen.
  • Wees een goede werkgever, ook als collega’s minder enthousiast zijn.