Tips van TIME OUT!

TIME OUT! is een interactieve en muzikale voorstelling waarin theatergroep PodiumT jeugdzorgwerkers confronteert met hoe ze omgaan met stress en werkdruk. Vaak met een knipoog, relativerende humor en met veel uitwisseling. De voorstelling aangeboden door het Platform Arbeidsmarkt Jeugdzorg krijgt een dikke 8 van de bezoekers. Welke tips namen zij mee?

Tijd nemen om te eten. Niet meer denken dat ik elke minuut effectief moet zijn. Weg met schuldgevoel.

Nadenken over of ik iets wel wil of moet oppakken of dat het ook anders of later kan gebeuren.

Waardering blijven uitspreken naar elkaar, want dat is de basis om je werk goed te doen en dat geeft veel energie!

Meer aandacht voor werkdruk in het team en in persoonlijk contact met collega’s.

Meer tijd voor mezelf en vaker nee zeggen.

Niet meer te veel tegelijk willen doen!

Dat je niet alle ‘ballen’ hoog moet houden! Grenzen en leef je eigen leven.

Vertellen wat mij bezighoudt, meer hulp/advies vragen, bewust pauzes nemen en collega’s vragen dit samen te doen.

We zijn allemaal mensen en soms weten we het gewoon even niet.