Werkdruk en werkplezier in jeugdzorg

Hoe staat het met werkdruk en werkplezier in de branche? Wist je dat 43% hoge werkdruk ervaart?  Aan de andere kant is 82% van de werknemers (zeer) tevreden met hun baan. Alle cijfers zien? Bekijk de infographic of download de pdf met de nieuwste cijfers.

Hoge werkdruk

43%

van de medewerkers vindt werkdruk (veel te) hoog

25%

van de werkgevers noemt werkdruk een knelpunt rond personeel

Volgens medewerkers

Verhogen werkplezier door

  • Collega’s en team
  • Goed contact met cliënten
  • Voldoende tijd voor cliënten

Verlagen werkdruk door

  • Minder bureaucratie
  • Betere werkverdeling
  • Complete stabiele teams
  • Meer zelfregie, autonomie

Volgens werkgevers

Oorzaken

  • Regeldruk en administratie
  • Meer of complexe taken
  • Werk-privébalans en mondigere cliënten

Aanpakken door

  • Efficiëntere werkprocessen
  • Flexibele werktijden
  • Bespreekbaar maken

Hoge uitstroom

Hoog verloop

22%

46%

verlaat ook zorg en welzijn

Aanpakken uitstroom

  1. Verbeteren arbeidsomstandigheden
  2. Verbeteren ontwikkelings- en loopbaanmogelijkheden
  3. Bevorderen dialoog leidinggevende en medewerker

Hoog verzuim

Daalt licht in 2020 naar

6,3%

 

Vormt een knelpunt voor

22,5%

van de werkgevers

Balans werkdruk en werkplezier

Positief

  • Zinvol werk
  • Steun van collega’s
  • Afwisselend takenpakket
  • Trots op het werk
  • Enthousiast over baan

Negatief

  • Hoge werkdruk
  • Administratieve lasten
  • Gebrek steun leidinggevende
  • Gebrek aan autonomie
  • Beperkt loopbaanperspectief

Tevredenheid, toewijding en vitaliteit

79%

is trots op het werk en enthousiast over de baan

69%

is tevreden met het werk

Vitaliteit neemt af