Werkdruk en werkplezier in jeugdzorg

Hoe staat het met werkdruk en werkplezier in de branche? Wist je dat 58% hoge werkdruk ervaart? Hierdoor is het verzuim hoog. Aan de andere kant is 79% trots en enthousiast over hun baan. Alle cijfers zien? Bekijk de infographic!

Hoge werkdruk

58%

van de medewerkers vindt werkdruk (veel te) hoog

40%

van de werkgevers noemt werkdruk een knelpunt rond personeel

Volgens medewerkers

Verhogen werkplezier door

 • Collega’s en team
 • Goed contact met cliënten
 • Voldoende tijd voor cliënten

Verlagen werkdruk door

 • Minder bureaucratie
 • Betere werkverdeling
 • Complete stabiele teams
 • Meer zelfregie, autonomie

Volgens werkgevers

Oorzaken

 • Regeldruk en administratie
 • Te weinig personeel
 • Complexe zaken

Aanpakken door

 • Bespreekbaar maken
 • Efficiëntere werkprocessen
 • Extra personeel

Hoge uitstroom

Hoogste verloop in zorg en welzijn van bijna

16%

60%

verlaat ook zorg en welzijn

Belangrijkste vertrekredenen

 1. Werkdruk
 2. Administratieve belasting
 3. Weinig steun leidinggevende

Hoog verzuim

Stijgt in 2018 naar

6,3%

Hoogst in zorg en welzijn

Vormt een knelpunt voor

28%

van de werkgevers

Balans werkdruk en werkplezier

Positief

 • Zinvol werk
 • Steun van collega’s
 • Afwisselend takenpakket
 • Trots op het werk
 • Enthousiast over baan

Negatief

 • Hoge werkdruk
 • Administratieve lasten
 • Gebrek steun leidinggevende
 • Gebrek aan autonomie
 • Beperkt loopbaanperspectief

Tevredenheid, toewijding en vitaliteit

79%

is trots op het werk en enthousiast over de baan

69%

is tevreden met het werk

Vitaliteit neemt af