Werkdruk en werkplezier in jeugdzorg

Hoe staat het met werkdruk en werkplezier in de branche? Wist je dat 43% hoge werkdruk ervaart?  Aan de andere kant is 82% van de werknemers (zeer) tevreden met hun baan. Alle cijfers zien? Bekijk de infographic of download de pdf met de nieuwste cijfers.

Hoge werkdruk

43%

van de medewerkers vindt werkdruk (veel te) hoog

25%

van de werkgevers noemt werkdruk een knelpunt rond personeel

Volgens medewerkers

Verhogen werkplezier door

 • Collega’s en team
 • Goed contact met cliënten
 • Voldoende tijd voor cliënten

Verlagen werkdruk door

 • Minder bureaucratie
 • Betere werkverdeling
 • Complete stabiele teams
 • Meer zelfregie, autonomie

Volgens werkgevers

Oorzaken

 • Regeldruk en administratie
 • Meer of complexe taken
 • Werk-privébalans en mondigere cliënten

Aanpakken door

 • Efficiëntere werkprocessen
 • Flexibele werktijden
 • Bespreekbaar maken

Hoge uitstroom

Hoog verloop

22%

46%

verlaat ook zorg en welzijn

Aanpakken uitstroom

 1. Verbeteren arbeidsomstandigheden
 2. Verbeteren ontwikkelings- en loopbaanmogelijkheden
 3. Bevorderen dialoog leidinggevende en medewerker

Hoog verzuim

Daalt licht in 2020 naar

6,3%

 

Vormt een knelpunt voor

22,5%

van de werkgevers

Balans werkdruk en werkplezier

Positief

 • Zinvol werk
 • Steun van collega’s
 • Afwisselend takenpakket
 • Trots op het werk
 • Enthousiast over baan

Negatief

 • Hoge werkdruk
 • Administratieve lasten
 • Gebrek steun leidinggevende
 • Gebrek aan autonomie
 • Beperkt loopbaanperspectief

Tevredenheid, toewijding en vitaliteit

79%

is trots op het werk en enthousiast over de baan

69%

is tevreden met het werk

Vitaliteit neemt af