Inspiratie: Jeugdbescherming West I Haaglanden omgaan met caseload

Met elkaar bereik je veel meer

Minder werkdruk, meer plezier en betere resultaten. Een nieuwe werkwijze bij Jeugdbescherming west | Haaglanden werpt voorzichtig de eerste vruchten af. Belangrijkste steekwoorden: teamwork, reflectie, vitale medewerkers en betrokken bestuurders. Jeugdbeschermer Pallavi Sewgobind en teammanager Ilse Meeuwse verklaren het succes.

Pallavi

‘Het team is gezamenlijk verantwoordelijk voor de caseload van de medewerkers. Zo voelt het ook. Daardoor kunnen we het aantal casussen evenwichtig verdelen. Om te voorkomen dat iemand teveel op het bord krijgt. Maar ook om collega’s te ontlasten als een pupil of gezin meer inzet vraagt dan gedacht. Door deze opzet blijft de hoeveelheid plus zwaarte van het werk beter in balans en hou je het langer vol. Je staat er ook niet alleen voor. We delen veel meer met elkaar en leren ieders kwaliteiten kennen. Ik vind het bijzonder, dat we invloed hebben op de caseload en raad het elke organisatie aan.’

Ilse

‘Het was hard nodig, want het water kwam tot aan de lippen. Nu regelt elk team wat iedereen wil en aankan. Maar de medewerkers trekken niet alleen samen de kar, ze zijn er ook voor elkaar. In dit vak ga je meestal in je uppie op pad en kom je de meest lastige problemen tegen. Dan is het fijn als je bij jouw team terecht kunt. Voor een luisterend oor, goede feedback, reflectie en intervisie. Het team verdeelt bovendien vanaf de instroom van nieuwe cliënten het werk. Mijn rol is bijna dienend: ik zorg dat medewerkers hun werk goed kunnen doen, maar bied ook een luisterend oor en spreek mijn waardering uit.’

Pallavi

‘Ik voel me ook gesteund en gewaardeerd door het management: van teamleider tot bestuurders. Zo is er de maandelijkse bestuurslunch, waar je kunt aanschuiven. Maar ik ben ook tussendoor welkom als ik ergens mee zit. Wat dat betreft, staan alle deuren open en zijn de lijntjes hier kort. Die steun zit ‘m ook in andere zaken. Extra administratieve handen om ons te ontlasten van het papiercircus. Interne coaches die jeugdbeschermers ondersteunen, Of een bestuurder, gedragsdeskundige of jurist die bij ingewikkelde casuïstiek erbij komt zitten.’

Ilse

‘We letten inderdaad goed op, dat niemand overbelast raakt. Gas terugnemen, als dat nodig is. En op tijd aan de bel trekken bij iets ingrijpends. Zoals seksueel misbruik van een cliënt of agressie. Dan staan we er om iemand te steunen. We hameren er echt op, dat medewerkers ook goed voor zichzelf zorgen. Als je dat niet kunt, dan kun je dat wellicht ook niet voor een kind. Vitaal blijven is dus het devies. Maar we investeren ook op andere manieren in een gezonde geest en lichaam. Door het organiseren van sportieve activiteiten, uitjes, borrels en andere gezelligheid. Om de waan van alledag even los te kunnen laten.’

Pallavi

‘Topsport. Dat is het werk van de jeugdbeschermer. Daarom is het prettig, dat we die nodige extra’s krijgen. Ik heb bijvoorbeeld echt een uitlaatklep nodig. Die vind ik in de sportschool. Verstand op nul, loopband op oneindig en gaan. Na zo’n sessie is mijn hoofd leeg en kan ik er weer helemaal tegenaan. Ook daardoor blijft de werkdruk hanteerbaar. Toch weet iedereen in deze sector, dat het aantal zware gevallen toeneemt. Gelukkig werkt het management hard aan oplossingen. Zoals het binnenhalen van nieuwe collega’s. Compleet met een stevig introductieprogramma, zodat de start in ieder geval soepel verloopt. En mensen zich op hun plek voelen.’

Ilse

‘Met de werkdruk gaat het inderdaad nog steeds goed, met de werkdrukte niet. Pallavi noemde het al: daaraan wordt gewerkt. Maar dat kunnen we niet in ons eentje. We krijgen bijvoorbeeld nu per pupil betaald. Terwijl je vaak het hele gezin aan de hand moet nemen. Om patronen te doorbreken en niet te blijven hangen in symptoombestrijding. Daarom ligt er een aanvraag van ons bij het Inkoopbureau voor een ruimere financiering. Zodat we zo’n brede aanpak kunnen inzetten als dat nodig is. Dat sluit ook mooi aan op onze methodiek: Functional Family Parole. Zeg maar samen met het gezin problemen te lijf gaan, op basis van een concreet plan. We luisteren naar de cliënt en bedenken samen wat nodig is.’

Download de whitepaper Anders omgaan met caseload

1

Kies voor een eenduidige aanpak door de hele organisatie, op elk niveau

2

Draag gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het werk

3

Werkdruk is beleving, werkdrukte getallen. Zorg dus dat het met die beleving goed zit