Winnaar De Gouden Accu

Slimme app voor urenregistratie

Stel je voor: een app die klokt hoe lang een huisbezoek duurt en de ‘cliënttijd’ vastlegt in het dossier. Op de terugweg in de auto spreek je de rapportage in. Die is al weggeschreven in het systeem als je op kantoor aankomt. In plaats van je administratie bijwerken, bel je de volgende cliënt en start je de timer van de app opnieuw. Klinkt als muziek in de oren, toch?

Met dit innovatieve idee voor een app die jeugdzorgwerkers veel ‘regeltaken’ uit handen neemt won Anouk Jellema, ambulant hulpverlener bij Elker jeugdhulp & onderwijs, De Gouden Accu. Dé prijs voor meer werkplezier en minder werkdruk in jeugdzorg.

Anouk mocht op het Event Werkplezier XL op 11 november een geldbedrag van 6.000 euro in ontvangst nemen om de app echt te gaan ontwikkelen. Belangrijkste resultaat van haar ‘oplader’? ‘Meer tijd voor cliënten. Ook voor gemeenten heeft de app voordelen, zoals een precieze weergave van wat de hulpverlener doet voor de cliënt’.

Hoe kwam je op het idee voor een app voor urenregistratie en rapportage?

‘Verslaglegging hoort bij ons werk, maar de vorm die het tegenwoordig aanneemt is extreem. Het kost zo veel tijd. En cliënten hebben steeds zwaardere problemen en vragen meer hulp en tijd. Vanuit die ervaring heb ik op een ochtend mijn voorstel op papier gezet, dat ging heel snel. Misschien wel een leuk idee, dacht ik. Dat de jury mijn inzending selecteerde voor de top vijf was echt een verrassing.’

Verslaglegging hoort bij ons werk, maar de vorm die het tegenwoordig aanneemt is extreem.

Kun je uitleggen wat de kracht van jouw idee is?

‘De combinatie van twee al bestaande technieken. Een timer zit op elke mobiel en gesproken tekst omzetten in geschreven tekst is al mogelijk. Maar beide functionaliteiten samenbrengen in een app gericht op jeugdzorg is nieuw volgens mij. Grootste uitdaging is om de app te laten aansluiten op bestaande registratiesystemen.’

‘De uitwerking staat nog in de kinderschoenen, maar gelukkig willen veel mensen meedenken: bij Elker zijn ze enthousiast en het Platform Arbeidsmarkt Jeugdzorg biedt ondersteuning. Eerst een plan maken en contact leggen met ict’ers. Als de eerste versie van de app er is wil ik die testen in een pilot bij Elker. Dat lijkt me super!’

Het Platform Arbeidsmarkt Jeugdzorg ondersteunt Anouk en de andere twee winnaars bij de uitwerking van hun ideeën.

Grootste uitdaging is om de app te laten aansluiten op bestaande registratiesystemen.

Nog meer opladers

Professional centraal – 2e plaats

Wie: Karina van Triest van Centrum voor Jeugd en Gezin in Barneveld.

Wat: de talenten en eigen verantwoordelijkheid van professionals staan centraal bij de werkverdeling. Er is geen vaste caseloadnorm. Medewerkers bepalen gezamenlijk de koers van de organisatie en doen veel aan teambuilding.

Winst: ‘Als je doet wat je leuk vindt en waar je goed in bent, dan ga je vanzelf. Onze werkwijze leidt tot tevreden cliënten en tevreden medewerkers. En een laag ziekteverzuim van 2 procent.’

Moet ik dat nu echt doen? – 3e plaats

Wie: Brigitte Verschoor van Kenter Jeugdhulp in Santpoort Noord.

Wat: een pop-up in je digitale agenda met de vraag ‘Moet ik dat nu echt doen?’ Een digitaal geheugensteuntje om andere keuzes te maken en de regie terug te nemen over je agenda.

Winst: door elke dag na te denken over de vraag ‘Moet ik dat nu echt doen?’ ga je prio’s stellen. ‘Dit is wat ik vandaag kan, wil en ga doen, en dit en dat lukt me niet. Doen wat er echt toe doet, is goed voor de cliënt, voor de organisatie en voor de jeugdhulpverlening.’ Winst voor iedereen.