Wil je als organisatie flexibel inspelen op veranderingen in vraag en aanbod van werk? De Werkgeverij WERKT!

Hoe?

Werkgevers uit zorg en welzijn delen het werkgeverschap. Zij wisselen werknemers uit en trekken samen op in werving en scholing. Zo stimuleren zij de ontwikkeling van werknemers en profiteren zij samen van nog meer voordelen

Succesfactoren

  • Een open en stimulerende cultuur
  • Positieve beeldvorming rond mobiliteit
  • Draagvlak en betrokkenheid binnen de hele organisatie
  • Sleutelrol voor leidinggevenden
  • Laagdrempelig om aan deel te nemen
  • Onderdeel van het totale hr-instrumentarium

Waar?

Een samenwerkingsverband van vijftien organisaties in (jeugd)zorg, sociaal werk en kinderopvang in Gelderland. Het gaat om 17.000 werknemers.

Interesse?

Ook aan de slag met gedeeld werkgeverschap? Neem contact op met contact@fcb.nl. Of kijk op dewerkgeverij.nl.

Download de infographic (PDF)