HR-netwerk jeugdzorg

Regionaal samenwerken aan een aantrekkelijke sector

Meer instroom, doorstroom en creatieve oplossingen voor de krapte op de arbeidsmarkt. Dat is het doel van het netwerk van hr-adviseurs & recruiters Amsterdam in het project Mobiliteit en de gezonde arbeidsmarkt. Wat doet het netwerk? Wat is er nodig voor een goede samenwerking? En wat levert het op? We spraken erover met Oddy Folgerts, beleidsmedewerker Arbeidsmarkt & Onderwijs bij SIGRA, en Denise Duppen-Schuitemaker, corporate recruiter bij jeugdhulporganisatie Spirit!.

Kunnen jullie iets meer vertellen over het netwerk van hr-adviseurs & recruiters?

Denise

‘Wat we willen is de instroom en doorstroom bevorderen, en aandacht besteden aan de ontwikkeling van onze professionals. Hr-adviseurs en recruiters hebben een belangrijke taak: we moeten zorgen dat we de beste match maken. Dan krijgt de jeugd de hulp die ze nodig heeft. Op de huidige krappe arbeidsmarkt is dat een forse uitdaging. Door samen te werken en samen te leren kunnen we meer bereiken.’

Oddy

‘Het netwerk is een onderdeel van een project en dat is weer onderdeel van een regionaal programma… het is wat veel om allemaal uit te leggen. In elk geval; we zijn vorig jaar gestart en inmiddels zijn we met 10 organisaties in de jeugdhulp en jeugdbescherming in Amsterdam.’

De krappe arbeidsmarkt is een forse uitdaging. Door samen te werken en samen te leren, kunnen we meer bereiken.

Je werkt samen, maar bent dus ook concurrenten van elkaar? Spannend!

Denise

‘Ja feitelijk wel, want we vissen allemaal in dezelfde vijver. Wil je elkaar niet in de weg zitten dan moet je uitgaan van het gezamenlijk belang: een sterk jeugddomein. Het vraagt vertrouwen, dus dat is iets waar we veel tijd aan besteden. De begeleiding die Oddy biedt maakt daarin het verschil.’

Oddy

‘Als projectleider kun je positieve invloed hebben op de samenwerking. Mijn rol gaat daarmee verder dan helpen bij het formuleren van een gezamenlijke ambitie en een plan van aanpak. Draagvlak is essentieel voor samenwerking. Daarvoor moet iedereen helder zijn over wat zij/hij haalt en brengt en welke verwachtingen er zijn.’

We zijn allemaal verschillend als organisatie. Dat maakt samenwerken in het netwerk juist aantrekkelijk.

Waar zetten jullie op in?

Denise

‘We zetten in op nieuwe instroom en op het voor de sector behouden van professionals. Dat doen we op verschillende manieren. We zijn bijvoorbeeld begonnen met ‘matchingtafels’ waar vraag en aanbod samen komen. (Zij)instromers of medewerkers pitchen dan bij het netwerk voor een vacature of functie.’

Oddy

‘Het moet je wel liggen natuurlijk. Je staat toch voor tien mensen. Maar het gaat er gemoedelijk aan toe hoor. En als een kandidaat het niet ziet zitten dan kan de HR-adviseur of recruiter eventueel de pitch doen.’

Dit is alleen voor instromers?

Denise

Nee hoor, ook voor werknemers die zich willen oriënteren bij een van de andere organisaties. Het is een waardevolle en laagdrempelige manier voor professionals om zich te ontwikkelen. Het staat nog in de kinderschoenen, omdat we wel wat uitzoekwerk hebben over hoe je de uitwisseling organiseert.’

Waarin trekken jullie nog meer samen op?

Denise

‘Als we elkaar treffen dan bespreken we actuele thema’s of uitdagingen. En we hebben het plan om gezamenlijk een banenmarkt te organiseren.’

Oddy vult aan

‘Daarnaast is er de website Jouw kansen in jeugdhulp van de campagne Jeugdhulp in Amsterdam. Ook in de communicatie kun je samen optrekken.’

Waarom zouden meer organisaties jullie voorbeeld moeten volgen?

Denise

‘Omdat je je krachten bundelt, van elkaar leert, het wiel niet steeds opnieuw hoeft uit te vinden. En je veel meer initiatieven van de grond krijgt. Daarmee houd je de sector aantrekkelijk voor de huidige professionals en voor nieuwe collega’s.’

Oddy

‘SIGRA ziet in alle domeinen in zorg en welzijn dat samenwerken steeds belangrijker wordt. We kunnen lastige opgaven op de arbeidsmarkt niet alleen oplossen, we hebben elkaar nodig.’

Nog meer opbrengsten

Wat levert de samenwerking in de regio nog meer op? We zetten de kansen en knelpunten op een rij.

Kansen en knelpunten voor instroom

  • Trek nieuw personeel aan door een eerlijk en positief beeld te geven van de jeugdsector en ondersteun potentiële medewerkers in hun oriëntatie op en keuze van opleiding en beroep.
  • Om de drempel voor zij-instromers te verlagen: zoek naar oplossingen voor knelpunten zoals hoge kosten, tekort aan subsidiemogelijkheden voor hbo’ers, tijdsinvestering van de werkgever/medewerker, SKJ-registratie en kostbare EVC-trajecten.
  • Inventariseer knelpunten rond het proces van (her)registreren bij het SKJ en het werken met verschillende cao’s binnen één sector. Breng deze onderwerpen in gezamenlijkheid onder de aandacht bij landelijke partijen.

Kansen en knelpunten voor doorstroom

  • Doorstroom tussen organisaties vraagt om een intensieve samenwerking en een gezamenlijke ambitie om voldoende en kwalitatief goed geschoolde jeugdprofessionals voor de regio te behouden (i.p.v. alleen voor de eigen organisatie).
  • Loopbaanmogelijkheden voor jeugdprofessionals moeten duidelijk zijn en breed gecommuniceerd worden. Organisaties en medewerkers zijn dan op de hoogte van alle mogelijkheden om loopbaanstappen te zetten in de jeugdsector. En zijn zijn bekend met de partnerorganisaties, en de inhoud van functies en vacatures.
  • Om doorstroom tussen organisaties goed te faciliteren, is inzicht in de competenties en wensen van een medewerker nodig. Op die manier kunnen zij die willen doorstromen goed geadviseerd worden over de mogelijkheden bij andere werkgevers en medewerkers kunnen zelf actief contact leggen met het samenwerkingsnetwerk.
  • Inventariseer knelpunten rondom het proces van (her)registreren bij  SKJ, als er met verschillende cao’s binnen één sector wordt gewerkt. Onderzoek  mogelijkheden in middelen om zij-instromers aan te kunnen nemen. Breng deze onderwerpen in de gezamenlijkheid onder de aandacht bij landelijke partijen.

1

“Maak gebruik van kennis en instrumenten die er zijn om een netwerk te starten. Er is al veel. Je hoeft niet alles opnieuw uit te vinden.

Oddy Folgerts
beleidsmedewerker Arbeidsmarkt & Onderwijs bij SIGRA

2

“Zorg dat je een onafhankelijk iemand hebt die de kar trekt, zoals Oddy. Zeker in het begin heb je die hard nodig. Sta open en stel je kwetsbaar op, net zoals onze professionals. Ga het gewoon doen!”

Denise Duppen-Schuitemaker
corporate recruiter bij Spirit!