Sociale en culturele organisaties bundelen krachten in Soest

‘We benutten elkaars netwerk en expertise beter’

Meer samenwerking tussen sociale en culturele organisaties, dat wil de Gemeente Soest. Onder begeleiding van externe procesbegeleider Barbara Jonker gaan de organisaties hiermee aan de slag. Zij voerde individuele gesprekken en organiseerde (kennismakings-)bijeenkomsten en intervisie. Inmiddels vinden de organisaties elkaar.

Barbara en beweegmakelaar/buurtsportcoach Marijke Roest (SWOS) in gesprek over de winst van samenwerken.

Barbara

In Soest lagen en liggen er echt veel kansen voor samenwerking. Er waren veel initiatieven die op elkaar leken of die elkaar konden versterken. Die krachten hebben we gebundeld. Oorspronkelijk was het idee om ook medewerkers van een organisatie waar te weinig werk was, in te zetten bij een andere organisatie. Dat is nog niet gebeurd omdat er overal voldoende werk is. Mede dankzij de nieuwe initiatieven die ontstaan zijn. Maar voor eventuele uitwisseling ligt er een basis. De samenwerking is sterk. Hoe ervaar jij de samenwerking eigenlijk Marijke?’’

Marijke

De functie beweegmakelaar en buurtsportcoach voor alle leeftijden was nieuw toen ik vorig jaar begon. Vanaf het begin kom ik al op veel plekken en ben ik aan het verbinden. Mijn focus ligt op samenwerking en kijken naar wat er al is voor mijn cliënten. En ik ben hier geboren en getogen; ik ken dus al veel organisaties en mensen. Maar met de inbreng van Barbara is er wel veel in gang gezet.

We benutten elkaars expertise en netwerk veel beter. Dat levert tijdwinst op.

Barbara

Dat was ook mijn doel. Ik heb met bijeenkomsten ingezet op elkaar goed leren kennen. Dat is nodig om samen te kunnen ‘doen’. Door te ontdekken waar ieders kennis en kunde ligt, kun je elkaar gaan zien als samenwerkingspartners, in plaats van als concurrenten. De bijeenkomsten zijn ook steeds bij een andere organisatie. Zodat je een goed beeld krijgt van een organisatie en van wat de ander doet. Dan zie je de verschillen maar ook de dwarsverbanden. Vind jij dat dat werkt?

Marijke

De boel is ermee opengegooid. Je stapte niet zo snel op iemand van een andere organisatie af, nu is de lijn kort, verwijs ik sneller door. Als je elkaar ontmoet hebt en je kent de locaties dan ga je makkelijker even langs met je vraag of idee. Ben ik nu bij een jongere voor het sporten en zie ik in een gezin dat het niet lekker loopt, dan kan ik dingen in gang zetten. We zien nu beter waar wat te winnen valt voor de inwoners. Dat is mooi. Kwamen de organisaties eigenlijk al bijeen? Weet jij dat?

Barbara

Zeker, alleen die bijeenkomsten zijn op enig moment gestopt. Ik weet niet waarom, maar het is natuurlijk zo dat je er als organisatie en medewerkers in moet blijven investeren. De directeuren staan daar ook achter en willen het ook in de toekomst faciliteren.

Marijke

Ja, alleen het is op de werkvloer niet eenvoudig. De werkdruk is hoog. Mensen denken snel: ‘Weer een overleg’. Maar in de huidige vorm is het inspirerend en levert het veel op. We kijken nu meer naar wat de inwoner nodig heeft in plaats van de focus op je eigen aanbod of project. En we benutten elkaars expertise en netwerk veel beter. Dat levert tijdwinst op. Ik hoef niet meer rond te bellen op zoek naar de juiste persoon bij de juiste organisatie.

Barbara

Natuurlijk zal de waan van de dag op de loer liggen. Maar jullie hebben nu tools, werkvormen en methodes, om bijeenkomsten te organiseren, waar je echt wat aan hebt.

Marijke

Helemaal mee eens, en je ziet het aan hoe en hoe vaak we elkaar vinden. Ik kan het andere gemeenten en organisaties dan ook aanraden om meer te gaan samenwerken. Je kunt samen financiering aanvragen, kennis en ervaring delen, verschillende culturen bij elkaar brengen, de lijnen kort houden. Wat zie jij als procesbegeleider?

Barbara

Ik zie ook kleine ‘quick wins’, zoals dat jullie elkaar activeren en inspireren en oplossingen delen. En dat jullie elkaar over en weer helpen. Er komt misschien meer van een ander op jouw bord, maar dat hoef je niet in z’n geheel over te nemen. Kleine acties zijn al helpend.

Marijke

Dat is absoluut waar: je doet makkelijker iets voor iemand die je kent. En, met een sterk netwerk ben je beter op de hoogte van wat er speelt en kun je elkaar over en weer sneller helpen. Zo is er voor iedereen een win-win.

1

Kijk naar de winst voor de inwoners.

2

Investeer tijd in je netwerk, want het levert tijd op.

3

Laat de angst voor het delen los.

4

Maak overleg leuk en zorg voor afwisselende werkvormen.

5

Focus tijdens overleg op ‘doen’.

6

Deel opbrengsten in een nieuwsbrief(je).

7

Vertel over wat je ‘nu’ doet, dan worden dwarsverbanden in het netwerk meteen zichtbaar.